رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

مفاله لاتین با ترجمه

 

رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

دانلود رایگان پروژه

 

چکیده

مرور اسناد موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات IS مدارک تجربی را فراهم می کند که سرمایه گذاری صرف در سیستم های مدیریت اطلاعات و ابزارهای مدیریت جدید NMTs نتایج تجاری بهتری را تضمین نمی کند. به هدف کمک به دانش فاکتورهای توضیح موفقیت اجرای IS، این مقاله با نمونه ای کمپانی های اسپانیایی بر اساس ارزش گذاری داده شده توسط مدیران مالی آنها به کیفیت چنین سیستم هایی و استفاده ی آنها برای اهداف استراتژیک آنها را به تحلیل خوشه ای تقسیم بندی می کند. این دسته بندی کمک می کند تا به سوال پاسخ داده شود: کمپانی هایی که IS خود را رتبه ی بهتری می دهند عملکردشان بهبود پیدا می کند؟ چگونه کیفیت و استراتژس IS بر نتایج تاثیر می گذارد؟ آیا رابطه ی مثبتی بین استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی و بهبود در عملکرد وجود دارد؟

با تست بدو پارامتر کروسکال-ولیس و مدل حداقل مجذورهای نسبی نتایجی به دس می آید که سوال اول را پشتیبانی می کند و اثر مثبت کیفیت و استراتژی IS را بر بهبود سوددهی کمپانی نشان می دهد. حرک قهقرایی لجستیکی تقابل بین استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی و رویکرد استراتژیک IS با اثرات مثبت بر بهبود سوددهی را نشان می دهد.

نتایج این مطالعه مفاهیم قابل توجهی را برای کمپانی ها دارد، توصیه می کند که سرمایه گذاری در IS های جدید و ابزارهی جدید مدیریتی باید بایک استراتژی مشخص همراه باشد.

کلید واژگان: سیستمهای مدیریت اطلاعات؛ ROI؛ خوشه؛ PLS؛ تکنیکهای مدیریت جدید

———————————————————-

عنوان اصلی مقاله: Relationship between management information systemsand corporate performanceJosé

ترجمه فارسی عنوان: رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

تعداد صفحات انگلیسی:  ۱۲صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی:   ۴۵ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:  ۱۸۵۰۰تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی

نوشته رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *