مجازات حبس و بررسی جایگزین های آن

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

۹۰۰۰ تومان – خرید

 

تعداد صفحات : ۹۲ صفحه   فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                         ۱
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                           ۳
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                  ۵
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                  ۸
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات               ۹
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                      ۱۳
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                 ۱۴
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین    ۱۶
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین    ۱۸
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین    ۲۶
باب اول : مواد عمومی                 ۲۶
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی    ۲۹
بخش نخست : دوره مراقبت    ۲۹
بخش دوم : خدمات عمومی    ۳۱
بخش سوم : جزای نقدی روزانه    ۳۳
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی    ۳۵
باب سوم : مواد متفرقه    ۳۸
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران    ۴۰
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه    ۴۲
نتیجه گیری    ۸۳
منابع و مآخذ    ۸۷

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها۱
مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.
« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»….

 

منابع و مآخذ
ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا
ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه
ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی
ـ مقالات دکتر محمد آشوری
ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :
www.lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com
www . Dadgostary.tehran . com

نوشته مجازات حبس و بررسی جایگزین های آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده : ۱

مقدمه. ۳

بخش اصلی.. ۸

فصل اول : کلیات.. ۸

فصل دوم. ۱۴

ادبیات تحقیق : ۱۴

تعریف سرقت : ۱۵

انواع سرقت : ۱۶

اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت) ۱۹

طبقه بندی سارقین : ۲۰

مثلث، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت : ۲۳

وظیفه ما در قبال مالباختگان چیست ؟. ۲۵

وظیفه ما در قبال سارق چیست ؟. ۲۶

علل وقوع سرقت منازل : ۳۱

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از سرقت : ۳۲

مبارزه و مقابله با سرقت : ۳۳

۱- تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران. ۳۴

اثر مهاجرت درجرایم (سرقت) ۳۷

تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در جرایم. ۴۰

فقر و بیکاری : ۴۲

علل اجتماعی – اقتصادی سرقت.. ۴۷

علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت.. ۴۹

جرم چیست ؟. ۵۳

عوامل ازدیاد جرم. ۵۳

انواع دزدی و انگیزه‌های غارتگری اموال دیگران. ۵۴

جرم شناسی سرقت.. ۵۴

مطالعه موردی.. ۵۵

توصیه‌های ایمنی به مردم (شهروندان) در امر پیشگیری از سرقت.. ۵۹

رابطه سرقت با سایر جرائم. ۶۰

رابطه سرقت با اعتیاد: ۶۰

رابطه سرقت و طلاق: ۶۰

رابطه سرقت و جعل. ۶۱

رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل: ۶۲

فصل سوم. ۶۵

تجزیه و تحلیل. ۶۶

پیشنهادات: ۶۸

پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: ۷۰

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۵

سرقت بخاطر نداشتن خانواده و سرپناه: ۸۳

منابع و مآخذ: ۸۹

منابع و مآخذ:

۱٫ کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تألی علی اصغر قربان حسینی

۲٫ کتاب جرم شناسی، تألیف دکتر هدی کی نیا

۳٫ جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، ۱۳۸۲

۴٫ پی جویی سرقت، مولف حسین هاتفی اردکانی، ۱۳۸۴

۵٫ جرم سرقت در حقوق ایران و اسلام، مولف نور محمد صبری، ۱۳۷۸

۶٫ سرقت های مسلحانه و بد عنف، مولفین سردار خوشزاد، سرهنگ خلعتبری، سرهنگ احمدی ـ ۱۳۸۴

۷٫ پایان نامه، سرهنگ اسماعیل خو

۸ . سمینارـ رضایی، بیت الله ، سرقت موتورسیکلت، سمینار مسایل انتظامی زیر نظر سردار قصری، رافوس، تابستانت ۱۳۷۵

۹٫ پایان نامه، ابراهیمی، ادیب ناشر «سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق ایران»

۱۰ . قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسف ۸/۵/۱۳۷۰

۱۱٫ جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت ۱۷۱۲

تعریف سرقت :

سرقت یکی از جرائم مهم و پر تعداد اکثر جوامع است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم در گذشته‌های بسیار دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف انجام گردیده. این جرم بعد از قتل با سابقه‌ترین جرائم است که دستخوش تحولات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمان‌های متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تاکنون ثابت بوده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن مقابله و برخود شده است. گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن بوجود آورده. شکل انجام، شیوه و مسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و بهره وری از امکانات پیشرفته انجام می‌شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می‌برند. به همین لحاظ مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده درآمده است. یادآوری می‌شود موارد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می‌گردد در عصر کنونی بسیار پیچیده‌تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می‌نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد.

سرقت تعریف ساده دارد اگر از افراد جامعه سؤال شود چیست؟ پاسخ‌هایی نزدیک به هم با مفهومی مشابه خواهند داد :

–       سرقت عبارتست از اینکه کسی چیزی را بدون اجازه صاحبش بردارد؛

–       برداشتن چیزی از دیگران بدون اطلاع و رضایت صاحبان آنها؛

–       برداشتن مال دیگری به صورت پنهانی و دور از چشم صاحب آن.

سرقت در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین بیان گردیده است : سرقت عبارتست از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

انواع سرقت :

جهت فراهم آوردن زمینه مطالعه وضعیت سارقین اطلاعات در مورد انواع سرقت، نحوه انجام آن، شیوه‌های کار، نوع عمل سارقین در هر مورد تقسیم بندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرقت منزل : ربودن هر نوع کالا یا شیء از منزل و محل سکونت به هر شکل و با استفاده از هر شیوه که از متداول ترین نوع سرقت در جامعه ماست.
سرقت مراکز تجاری و مغازه‌ها: ربودن کالا از مغازه‌ها و در اصطلاح پلیسی سرقت مغازه نامیده می‌شود.
دخل زنی : به سرقت دخل مغازه‌ها به هر نحو دخل زنی گفته می‌شود. این عمل معمولاً با اغفال فروشنده و دور ساختن وی از پشت میز یا صندوق و برداشتن موجودی نقدی از دخل انجام می‌شود.
کشو زنی : ربودن و برداشتن کالا و اشیاء موجود در مغازه‌ها و به اصطلاح کش رفتن از فروشگاه‌ها کشو زنی اطلاق می‌گردد.
جیب بری : برداشتن پول یا کیف از دخل جیب لباس دیگر بصورتی که وی متوجه نباشد.
کیف قاپی یا ربودن کیف : ربایش ناگهانی کیف بوسیله افرادی که معمولاً با موتور سیکلت‌های چند سیلندر قوی عمل می‌کنند. در اصطلاح پلیسی کیف قاپی گفته می‌شود.
گردنبند قاپی : عبارتست از پاره کردن گردنبند یا زیورآلات زنان بصورت ناگهانی و توأم با تهاجم.
سرقت وسایط نقلیه : شامل سرقت انواع اتومبیل، موتور سیکلت و دوچرخه است. امروزه این نوع سرقت در کلیه کشورهای دنیا رایج است و در حد بالایی انجام می‌شود. سرقت اتومبیل، موتور سیکلت و دوچرخه است. امروزه این نوع سرقت در کلیه کشورهای دنیا رایج است و در حد بالایی انجام می‌شود. سرقت اتومبیل در ایران از سال ۱۳۳۰ به بعد متداول گردید در سال ۱۳۵۰ تعداد اتومبیل‌هایی که سرقت شسد ۲۸۹۹ دستگاه بود.
سرقت‌های مسلحانه و راهزنی : سرقت مسلحانه سرقتی است که با تهدید سلاح گرم یا سرد توأم باشد این نوع سرقت در گذشته در ایران کمتر وجود داشت و تنها راهزنی‌ها بصورت مسلحانه انجام می‌شد، ولی امروزه کم و بیش وجود دارد.

. سرقت‌های کامپیوتری : امروزه کامپیوتر در ابعاد بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً در همه بخش‌های خدماتی، صنعتی، تجاری و … کاربرد دارد. کامپیوتر موجب سهولت در محاسبات و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. بانک‌ها و مراکز تجاری از بخش‌هایی هستند که تقریباً همه امور خود را با استفاده از سیستم‌های پیشرفته کامپیوتری به انجام می‌رسانند. موجودی و سپرده‌های مردم و بخصوص محاسبه دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حافظه کامپیوترها انجام و ثبت می‌گردد. این موضوع هم مورد توجه کسانی که از راه‌های نادرست به کسب درآمد می‌پردازند قرار گرفته و طراحان و متخصصین که جزو این گروه هستند با برنامه‌ریزی دقیق به سوء استفاده از سیستم‌های کامپیوتری پرداخته و مبالغ کلانی سرقت می‌کنند.

. سرقت از طریق هیپنوتیزم : نوع جدید سرقت که شاید جدیدترین شگرد مورد استفاده باشد. سارقین با استفاده از هیپنوتیزم بدون هیچگونه مقاومتی از طرف مبالخته سرقت می‌نمایند.

. سرقت از داخل خودرو : در موارد بسیاری خود اتومبیل سرقت نمی‌شود بلکه لوازم و وسایل آن در جایی که پارک شده سرقت می‌شود و یا اینکه اتومبیل به جای دیگر برده شده و سپس وسایل آن مورد دستبرد قرار می‌گردد. از وسایل اتومبیل بیشتر رینگ و زاپاس، رادیو پخش، جک و در بعضی اتومبیل‌های مدل بالا چراغ، آیینه، آرم و گاهی هم وسایل ارزشمندی که داخل اتومبیل‌ها قرار دارد دزدیده می‌شود و در سال ۱۳۵۰ لوازم و وسایل ۱۴۲۱ دستگاه اتومبیل مورد دستبرد قرار گرفت و در ۲۰۷۸ مورد وسایل موجود در داخل اتومبیل‌ها سرقت گردید.

اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت)

آیا بین رشد اقتصادی یک کشور و نرخ تبهکاری (که اینجا منظور نظر سرقت می‌باشد) رابطه‌ای وجود دارد؟ چنین به نظر می‌رسد یک همبستگی بین آهنگ رشد اقتصادی و نرخ سرقت وجود دارد. وجود همبستگی بین بحران‌های اقتصادی و افزایش بعضی از گونه‌های تبهکاری مخصوصاً سرقت و ولگردی اغلب مورد تأیید بوده است. سه روش یکی بعد از دیگری بکار رفت تا اینکه در حدود امکان از تأثیر عوامل ذهنی در تقویم تغییرات اوضاع اقتصادی در کنار ماند. این سه روش بر حسب مرجع بررسی عبارتند از تغییرات قیمت‌های مواد مصرفی و ضروری اولیه، قدرت خرید و سپس بیکاری.

اولاً در بررسی تغییرات مواد مصرفی و ضروری اولیه این روش در سده نوزدهم نتایج نیکویی داده است. در سال ۱۹۲۹ «وی تینسکی» به یک مطابقت آماری دست یافت.

آزمون و مشاهدات برای فرانسه و انگلستان درباره تغییر قیمت نان به عمل آمد مسلم گردید طغیان قحطی یعنی اثرات بحران‌های اقتصادی موجب افزایش تبهکاری آن دو کشور در سده نوزدهم شده است. تغییرات قدرت خرید در مقایسه با تغییرات تبهکاری چندان روشن نبوده است. در روش سوم مبنی بر بررسی بیکاری است این روش بوسیله «لووه» بکار رفته است . افزایش بیکاری و سرقت نشانه یک بحران است.

طبقه بندی سارقین :

۱- طبقه بندی سنی و جنسی سارقین :

اطلاع از طبقه بندی سنی مجرمین یکی از مراحل مهم بررسی و مطالعه در انحرافات و مسائل اجتماعی است زیرا هر گروه از انسان‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشند و مطالعه علل و عوامل انحرافات بدون توجه به وضعیت و طبقه بندی سنی امکان پذیر نیست. سرقت از جرائمی است که در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. کودک، نوجوان، جوان، میانسال و سالخورده ممکن است مرتکب شوند نوع سرقت و فراوانی سرقت در گروه‌های مختلف سنی متفاوت است اما گروه‌های موضوع تحقیق یعنی سارقین منزل و موتور سیکلت معمولاً از گروه‌های نوجوان و جوانان بیکار که اغلب معتاد نیز هستند تشکیل می‌دهند، تا با فروش اموال مسروقه بتوانند لحظاتی با مواد مخدر خریداری شده به زندگی خود ادامه دهند. آنچه مسلم است عدم رعایت مسائل فیزیکی و بی توجهی مالکین منازل و وسایط نقلیه موجب وسوسه سارقین به انجام عمل سرقت می‌گردد. به همین لحاظ در اکثر موارد وقوع سرقت در شهرستان‌ها سرقت مربوط به این گروه از سارقین است و مخصوصاً سرقت موتور سیکلت آمار قابل توجهی دارد.

نسبت زنان بزهکار نسبت به مردان بزهکار خیلی کمتر است. این امر در تمام جوامع وجود دارد. ولی نسبت آن ممکن است متفاوت باشد. بطور مثال درسال ۱۹۸۳ نسبت مجموع زندانیان زن در فرانسه ۱۵ درصد مجموع زندانیان بود. زنان اصولاً  آمادگی ارتکاب جرائم را ندارند. ضعف جسمانی، وضعیت جسمانی و مزاجی، شهامت کمتر نسبت به مردان، عدم تناسب وضع بدنی برای ارتکاب برخی جرائم، فعالیت اجتماعی کمتر، رئوفیت زیاد نسبت به مردان و احساس شرم مانع می‌گردد زنان جرائم خاصی هم دارند مانند سقط جنین، فحشا و ولگردی، ولی در جرائم عمومی و مشترک جرائم زنان را معمولاً سرقت تشکیل می‌دهد.

۲- دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار :

سرقت منزل و موتور سیکلت از نظر شکل عمل و انتخاب سوژه به چندین نوع قابل تقسیم است :

۱-  در گذشته سارقین علاقه داشتند به تنهایی مرتکب سرقت شوند ولی امروزه سارقین جوان و تازه کار ترجیح می‌دهند با شرکت چند سارق دیگر و با وسایل کافی اقدام به انجام سرقت نمایند.

۲-  سارقین با تجربه هم به دلیل استفاده از فرزی و چالاکی جوانان و کشانیدن آنان به راه خود از وجود آنها بهره می‌برند.

۳-  در ایران دستجات سارقین مرکب از ۲ یا حداکثر ۴ نفرند که حیطه عمل آنها به خلاف گذشته گسترش دارد و نقاط مختلف کشور را برای سرقت انتخاب می‌کنند.

۴-  سارقین به دنبال فرصت مناسب هستند. یعنی فرصت طلبی و استفاده از غفلت صاحبان مال خصیصه کلی آنهاست. سارقین افراد باهوشی هستند، فرصتها را براحتی بدست می‌آورند.

۵-    سارقین اطلاعات و موارد مورد نیاز را قبل از هر گونه اقدامی در مورد سوژه مورد نظربدست می‌آورند.

۶-  استفاده از اسید، سارقین با سرنگ پلاستیکی مقداری اسید به داخل منفذ قفل وارد نموده پس از چند دقیقه اسید موجب از بین رفتن حساسیت و ابزارهای داخل قفل شده، سپس با فشار دادن شستی قفل در آن باز می‌شود.

مثلث، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت :

نوشته مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک

پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده ۱

تاریخچه تصویرسازی.. ۶

تعریف تصویرسازی.. ۸

اهداف و رسالت تصویرگر. ۱۰

تعریف مختصری از تصویر. ۱۰

اهمیت تصویر. ۱۳

تاریخچه ی تصویرسازی کودکان. ۱۴

کتاب های تصویری.. ۱۸

کیفیت ارائه کتاب و تصویر. ۲۰

جذابیت تصویری.. ۲۲

راه ایجاد جذابیت تصویری.. ۲۴

عوامل ایجاد جذابیت در کتاب کودک.. ۲۵

ارتباط متن و تصویر و کیفیت تصویر. ۲۵

چگونگی نزدیکی به مخاطب کودک.. ۳۴

شناخت رنگ و روان شناسی رنگ ها ۳۶

مقدمه. ۳۶

دریافت جذابیت تصویری با درک نماد و نشانه. ۳۹

ویژگی های تصویر خوب برای ایجاد جذابیت تصویری.. ۴۲

مراحل خلق و تولید تصویر. ۴۴

مشخصات تصویر با توجه به سن مخاطب.. ۴۵

ویژگیهایی جسمی و روانی کودکان. ۵۳

ارزیابی توانایی دگیری کودک در سنین مختلف.. ۶۲

مخاطب شناسی کودک.. ۶۴

شناخت مخاطب کودک.. ۶۴

راه های شناخت مخاطب کودک.. ۶۸

به کار گیری رنگ۷۲

رنگ و تخیلات.. ۷۲

چشم انداز تکاملی به کارگیری رنگ۷۶

نماد رنگ ها ۷۸

رمز گرائی رنگ ها ۸۳

اهمیت رنگ در تصویر سازی.. ۸۹

نتیجه گیری : ۹۳

منابع: ۹۶

چکیده

با توجه به موضوع پروژه که ( تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک ) می باشد .

بنده پروژه خود را بیشتر به ۲ مقوله ی تصویرسازی و روان شناسی رنگ اختصاص داده ایم .

ابتدا تاریخچه ای در مورد تصویرسازی و تعریف تصویر و تصویرسازی ، جذابیت های تصویری ،و سپس در مورد شناخت مخاطب کودک و گروه بندی سنی و ویژگی های جسمی و روانی کودک و در آخر مبحث رنگ و روانشناسی رنگ و رابطه و تأثیر رنگ بر روی تصویر سازی را مورد بحث و بررسی قرار داده ام و با توجه مطالب مورد نظر نتیجه به دست آمده را در فصل آخر پروژه ذکر کرده ام و بعد از آن با توضیحی و مورد کار علمی و روش اجرای آن پروژه خود را به پایان رسانده ام .

تصویرگری هنر است و هنر خلاقیت است . تصویرسازی و تصویرگری در واقع و تصویرگری به تصویر کشیدن داستان به گونه ای خلاقانه است که بر گرفته از فرهنگ هر ملت و جهانی بودن در کنار آن و جلب مخاطب می باشد به گونه ای که مخاطب رابطۀ تصویرو متن را به گونه ای محسوس شاهد باشد که اگر متن را هم نخواند به عمق داستان به صورت خلاصه ای کوتاه پی ببرد .هر تصویرگری باید به زور بوده و با ذهن مخاطب و احساسات آنها ارتباط برقرار کند .

چشم انسان شیفته رنگ ها است رنگ ها را در هم می آمیزیم تا بتوانیم عمق احساست داستان را به تصویر بکشیم من تصویرگری را هنر جلب مخاطب می دانم و این امر در کارهای تبلیغاتی متأثر هنر در بازاریابی نقشی به سزا خواهد داشت .

تصویر در کتابها و نشریه های اردکان همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است امروزه به ویژه تصویرگری کتاب کودک به یکی از رشته های مورد علاقه دانشجویان رشته هنر بدل شده است .

نقد و بررسی تصویرگری کتاب های کودکان در سطح جهان به طور کلی با دو رویکرد انجام می شود .شماری از معتقدان به ویژه کارشناسان هنری ،تصویرهای کتاب های کودکان را از جنبه های مختلف هنری مورد بررسی قرار می دهند و به پیوند تصویرها با متن که در کنار هم اثر ادبی می آفرینند بی توجه اند . اما شماری دیگر که بیشتر از میان کارشناسان ادبیات کودکان هستند ما کتاب های تصویری را گونه ای از ادبیات کودکان می دانند و ادبیات آن را مورد بررسی قرار می دهند بحث ما در این پروژه در مورد روانشناسی رنگ در تصویرسازی کتاب کودکان می باشد .

لازم است ابتدا شناخت کافی از کودک داشته باشیم از جمله اینکه کودک کیست ؟ ویژگی های جسمی و روانی ، ترس ،بازی توانایی یاد گیری ،تخیل و … او چگونه است ؟

و سپس بحث شناخت رنگ و روانشناسی رنگ در تصویرسازی کودک به میان می آید .در تصویرسازی کودک ما با فردی در ارتباط هستیم که بزرگ است و تنها در دید ما کودک است . اما در دنیای خود و با توجه به منطق و درک وجودی اش آن نگاه می کنند .در این جا است که هنر تصویر گری نقشی بسزا دارد . کودکان در یک جامعه ی جهانی انتظاراتی جهانی دارند . اگر تنها به فرهنگ و ملت خود از نظر طراحی بپردازیم نیاز باطنی در آنها را بر آورده نخواهد کرد . ما باید فرهنگ و جهانی شدن را با هم درآمیزیم تا تصویری خلاقانه با پرداختن به روانشناسی رنگ ها برای کودکان بسازیم ،تا کودک پا به پای داستان در دنیای رنگ ها با تصاویر تجسم سازی کند .

 بیان مسئله

از آنجایی که کتاب های موجود در بازارهای نشر، قادر نیستند پاسخگوی درک و ذهنیت کودکان مخاطب باشند مسئله طراحی مناسب ( چه از لحاظ فرم چه از لحاظ رنگ) و هماهنگ با ویژگی های روانشناختی کودکان اهمیت بسزایی دارد .

سوالات تحقیق

۱-   در تصویر سازی کودک رنگ چه جایگاهی دارد .

–        اولین عنصری که که در تصویر کودک را به خود جذب می کند رنگ است ، رنگ های شاد بیشتر از رنگ های مات و کدر ، برای کودکان جذاب است .

۲-   آیا تصاویر کتاب ، می توانند تصویر ذهنی کودک را از کتاب خراب کنند ؟

-نه ، بر عکس ،بعضی متن ها ممکن است تصویری به ذهن کودک ندهند .اما تصویرهای رسم شده در کنار متن همراه با بکارگیری رنگ های مناسب و جذاب ، می توانند به شکل گیری داستان و بسط آن در ذهن کودک ،کمک شایانی کنند .

فرضیه

به نظر می آید کتاب های موجود ، متناسب با درک کودک نمی باشند و بکارگیری تکنیک های جدید در خلق کتاب کودک می تواند بر مخاطبین کودک تأثیر مثبت بگذارد .

هدف و تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت کودک و نزدیکی هر چه بیشتر به ذهنیت او است هم چنین آشنایی بیشتر با تصویرسازی مخصوص کودکان و چگونگی بکارگیری رنگ در این تصویر سازی ها شامل اهداف این پروژه می باشد .

روش تحقیق

این پژوهش به روش توصیفی انجام شده است بدین معناگر مخاطب را از نظر روانشناختی بررسی کرده  و بعد از آن به دو مقوله تصویرسازی و روان شناسی رنگ پرداخته شده است که با شناخت این دو می توانیم با هماهنگی و تأثیر و رابطۀ بین آنها و تنوع در نوع پردازش ،انواع کتابها که روز به روز به دامنه آنها افزوده می شود را تولید کنیم .

منبع تحقیق

منابع کتابخانه ای با استفاده از کتابها و پایان نامه های چندین از دوستانی که در این رابطه تحقیقاتی انجام داده بودند به من کمک کرد تا بتوانیم در کنار اطلاعات اندکی که داشتم تحقیق خود را تکمیل کنم به علاوه مطالبی نیز از اینترنت سرچ و جمع آوری نمودم در لابه لای مطالب خود جای داده ام .

محدودیت های تحقیق

از آنجا که کتابهای موجود در زمینه ی تصویرگری و تصویرسازی ، چه در حوزه تألیف و چه ترجمه ،آنچنان اندک است که برای دستیابی اطلاعات تازه در این زمینه ، باید به صورت پراکنده از ملاقات و منابع اینترنتی استفاده کرد .

با توجه به این مسئله باید بستر مناسبی برای تصویرگران هم از نظر بازار کار هم از نظر پژوهشی فراهم شود ، که حداقل این بستر را ، کتابخانه هایی چون ، شورای کتاب کودک ، کتابخانه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،فرهنگ سراهای هنر و … که به صورت تخصصی در زمینه ی کودک و هنر فعالیت می کنند ندارند و دچار کمبود و نقصان اطلاعات می باشند .

در هر حال ، نگاهی به آثار پژوهشی موجود در زمینه تصویرگری کتاب کودک ،گویای فقر حاضر در این زمینه است .

 تاریخچه تصویرسازی

تصویر سازی در طول در تاریخ چیزی جزء روایت گری یا داستان پردازی نبوده است اما شروع داستان سرایی به صورت مکتوب خود با آغاز تمدن های اسطوره ای و پیدایش اشکال خطوط نوشته هایی بوده است که به کمک آنها افسانه های اساطیری در کتیبه های سنگی و مهرها یا پاپیروس نوشته می شد .

هنر تصویرسازی قبل از پیدایش خطوط در دوران پارینه سنگی و میان سنگی در نمونه هایی مثل نقاشی غارها ، چیزی جزء نقاشی جادویی نبوده است . در آن دوران نقوش در ارتباط با انتقال جادویی قدرت های مرموز جهان طبیعت به درون زندگی جمعی انسان ها و در مواقع شکار برای سیطره و قدرت حیوانات و یا در مواقع دیگر به همراه مراسم در رقص های آیینی به منظور چیرگی و قدرت های تخریب گر طبیعت و … به تصویر کشیده می شود .

در مشرق زمین مثلا در سرزمین چین ، تصویرسازی بازگویی نمادین گونه نقوش بود و به تدریج تحت تأثیر تعلیمات فرزانگانی چون لائوتسه تصویر ساز ، حکایتی اندرز گونه و پرداختی شاعرانه از پدیده های طبیعی می شود .

در سرزمین ایران سنت نقاشی مینیاتور پس از دوره ی عباسی و سلجوقی تا دوره تیموریان و پس از آغاز عصر نوین در عهد صفویه ،نقوش تصویری و روایی ، راوی قصص و حکایت های منظوم بوده اند .در دوره ی صد ساله ی اخیر تصویرسازی معاصر در سبک قهوه خانه ای و سقاخانه ای ، دیگر بار داستان های حماسی شاهنامه در پروژه سازی ها و حکایت های مذهبی مانند داستان های مربوط به واقعه کربلا به تصویر کشیده اند .

هنر تصویرسازی از شاخه هنرهای کاربردی می باشد که تصویر گر برای بیان ایده ها و ادراک خود ار عناصر تجسمی به بهترین نحو سود می جوید . تصویر ساز باید یاد بگیرد و بداند که ضمن ایجاد تصویر و رعایت اصول آن ، سلایق مختلف سفارش دهندگان و اذهان عمودی را زیر نظر داشته باشد .تصویر گر باید سعی کند پیام هایی که در صد انتقال آن می باشد از نظر موضوع و محتوای فکری و شکل و قالب افکارش ،بسیار غنی و با ارزش و با رعایت همه جانبه اصول زیبایی شناسی ارائه دهد .

در گذشته و قبل از پیدایش هنرهای کاربردی فعالیت های برخی هنرمندان بیشتر در حیطه چاپ بود و هنرمندان تصویرساز تنها تصویرگران صنعت چاپ بودند .هنر تصویرسازی که  از جمله هنرهای کاربردی است ، شاخه ای از گرافیک می باشد .

تصویرسازی هنری است که تصویرگر در آن اقدام به روایت گری مصور می نماید .موضوع کار تصویرگر می تواند یکی از داستان های مذهبی ، ادبی ،تاریخی ،علمی و … باشد .

هنرهای مختلف علی رغم این که هر کدام از وسایل و شیوه های اجرایی خاصی استفاده می کنند ولی نقطه مشترک در بین انها بیان تصویری می باشد .استفاده از همۀ امکانات در هنر تصویرگری ، موجب تعدد و گوناگونی تخصص ها و روش ها در این هنر شده است که با گسترش فناوری بشر روز به  روز به این اشعابات افزوده می شود و منجر به پیدایش شگردهای بدیع و نوظهور گردیده است . تصویرسازی صورت های مختلفی دارد که برخی از هنرمندان به تصویرسازی کتب با موضوعات مختلف مشغول می باشد .

این موضوعات می توانند شامل متون داستانی ، تصویرسازی خبری مطبوعاتی ، تصویر سازی فرهنگ عامیانه ،تصویرسازی آموزشی ،تصویرسازی فنی و تصویرسازی کاربردی بیشتر با محیط و جوامع انسانی سر وکار دارند و … را شامل شود .

طی دهه گذشته تصویرسازی توانسته است در کنار رشتۀ گرافیک به حیات خود ادامه دهد .

در زمان حاضر تصویرگران به صورت عمده با ۲ گرایش به نقاشی و گرافیک وجود دارند ، و تأثیر این نوع گرایش در آثارشان قابل مشاهده است .

حال این حرفه به رشته ای خاص با تخصص های مختلف تبدیل شده است و برای رسیدن به این تخصص ها گذراندن مراحل و درجات گوناگون آموزش هنری لازم است .

تعریف تصویرسازی

تصویرگری رشته ای است تولیدی ، خلاقه، فنی هنری ، مربوط به کودکان و نوجوانان مستقل از نقاشی و گرافیک مستقل از جمیع هنرها و خرده هنرها و صنایع دستی ظریف اما نیازمند هم اینها به خصوص گرافیک ،نقاشی ، عکاسی و پیکره سازی و رشته ای است که از روانشناسی کودک ، طب کودکان ، تعلیم و تربیت ، هوش شناسی ،علم رشد و به طور کلی کودک شناسی و نیز فنون صنایع دستی و هم عواطف و احساسات انسانی تغذیه می کند تا به بخشی از نیازهای تصویری یا ( بصری ) کودکان و نوجوانان پاسخ دهد .

تصویرگری هنر نیست ؛  در عین حال که از مهارت ها و امکانات و ذوق و شعور و شناخت پرورش یافته هنری نهایت بهره را می گیرد .

تصویرگری علم نیست ؛چرا که در محدوده قانونمندی های نسبتاً پایدار محصور نشده است ؛ در عین حال عمده توان و تأثیر سازنده و مثبت خود را از چندین علم اخذ می کند .

تصویرگری فن نیست ؛ چرا که مستقیماً و اساساً با احساس و عاطفه و ویژگی های معنوی ، روانی انسان سر وکار دارد .

در عین حال که یکی از ظریف ترین و فنی ترین کارهایی است که انسان از آغاز خلقت تا کنون به آن پرداخته است (و ظاهراً اهمیت چندانی هم برای آن قائل نشده است ).

تصویرگری امروز ، همچون بسیاری از ساخته های تازه انسان عصر ما چیزی است سوای علم و فن و هنر و ترکیب و ادغامی است از همه این ها حداقل مسأله این است ه تصویر گری عطف به وظایف و مسئولیت های خطیر ، روشن ، دقیق و مشخص شده اش مجبور است که از همه هنرها بر کنار بماند و ما نیز به خصوص به همین دلیل بسیار اساسی است که می خواهیم تا حد ممکن ، رابطه ی تعریفی تصویرگری با هنرها و جریان هایی که پیوسته در هنرها پیش می آید و مسائلی که در نقش و وظیفه هنر مطرح می شود و جار و جنجال هایی که بر محور هنر به راه می افتد و مکتب های جدیدی که پایه گذاری می شود ، بریده شود .

راه تصویرگری را فقط تصویرگران آشنا با مسائل و اهداف تصویرگری باز می کنند و هر نوع تغییری را در هر شکل با اتکای به دلایل ترتیبی آموزشی انجام می دهند .

در یک تعریف کلی می توان گفت کار تصویرگری ،تجسم تصویری یک موضوع برای نمایش بهتر فضای مطلب و در نهایت درک بهتر آن می باشد که عناصر بصری را در قالبی زیبا ترکیب نموده و عرضه می نماید.

اهداف و رسالت تصویرگر

تصویرگری هنر برقراری میان متن و تصویر است که همگام و همراه با یکدیگر می توانند پیامی را به مخاطب خود انتقال دهند .هنرمند تصویرگر همواره را وی تصویری متن و یا پیامی است و گاه و در برخی مواقع مانند تصویرسازی علمی تابع جزء به جزء موضوع است و در متن های داستانی و شعر همواره بیشتر از تخیل و قوه خلاقه خود جهت خلق اثر استفاده می کند . بدین سان هنرمند نواگر ذهن مخاطب را به دنیایی فراتر از متن به پرواز در می آورد و این امر خود موجب تفاومت نگرش تصویرگر در برخورد با متن و موضوعات مختلف خواهد شد .

به یاد داشته باشید که اولین هدف و رسالت تصویرگر ، انتقال پیام نوشتاری در قالب تصویر است . در اینجا جهت آشنایی بیشتر مهمترین اهداف تصویرگری به شرح زیر دسته بندی گردیده اند :

۱-   انتقال پیام

۲-   تقویت قوه تجسم و تخیل

۳-   ایجاد رابطه عاطفی – عقلانی

۴-   راهنمایی درک بهتر مفاهیم متن

۵-   تشویق به هنر و آشنایی با شیوه های گوناگون

*تصویر در لغت به معنای صورت کردن ،نقش کردن و رسم نمودن است

تعریف مختصری از تصویر

تصویر به گسترش تخیل مخاطب کمک می کند و او را از دایره ی بسته و محدود تجربیات و ذهنیات شخصی فراتر برده ، امکان تجربۀ دنیایی دیگر را برای او پدید می آورد .نورالدین زرین کلک ، تصویرگر بر جسته ی کتاب کودک، زیرا کمک موثری در ، درک کودک از موضوع می کند ،زیرا ذهن کودک هنوز آنقدر انباشته از تصویر نیست تا بتواند شعر را سنتز کند و از آن چیزی به وجود بیاورد که متعالی و قابل درک باشد .

بنابراین دادن تصویر همراه شعر، این خاصیت را دارد که غنای تصویری به شعر می بخشد و به درک شعری کودک کمک می کند و مخاطب می تواند ذهنش را از ۲ سو متمرکز کند و به بیانی دیگر می تواند از ۲ سو با اثر ارتباط برقرار کند (کلمات و تصویر)

(پژوهش نامه /شماره ۱۲ -۱۱- ،ص ۲۳-۲۲)

در واقع انسان با تصویر تولد یافته ، با تصویر بزرگ می شود و با تصویر زندگی می کند ، گر چه بسیاری از تصاویر را به خاطر نداشته باشد .به نظر کارشناسان و روانشناسان کودک ، تصویر جزء جدایی ناپذیر کتاب های کودکان است .تصویر می تواند دامنۀ وسیعی از قدرت و حرکت باشد .

تصویر موفق و پیشرو از نظر هنری و انتقال پیام اثر ، وسیلۀ مهمی برای اتصال تفکر غیر انتزاعی کودک به نوع تفکر انتزاعی او به شمار می آید .

علاوه بر این تصویر قادر است ذهنیت کودک را بپرورد و درک و تغییر او را از جهان وسعت بخشد.

(خونساری ،۱۳۷۶ ص ۲۳)

متنی که همراه با تصاویر هنری مناسب باشد ، اثرات انسانی مثبتی را در بردارد و می تواند نحوۀ ارتباط کودک را با محیط اطرافش بهبود بخشد و اجتماعی شدن او را آسان سازد .

بلاتوت ،۱۳۷۳ ،ص ۵۰۸)

*کتاب های مصور به کتاب هایی اطلاق می شود که متن آنها با تصویر همراه باشد .متن کتاب های مصور در مقایسه با کتاب های تصویری، بلند است و خود به تنهایی ساختار کاملی دارد .در هزاران کتاب مصور کودکان که یا وجود دارند و یا هر ساله منتظر می شوند ، متن و تصویر در شکل های متنوعی با یکدیگر پیوند می خورند که به دشواری می توان آنها را طبقه بندی کرد .

در  کتابهای مصور کودکان ،نقش متقابل تصویر و کلام در عمل نامحدود است . اگر چه متن در ابتدا وجود دارد و چهارچوبی برای تصویرگر تعیین می کند ، اما تصویر گر کاملا آزاد است تا به دلخواه خود در محل هایی که مناسب می داند مداخله کرده و تفسیر خود را از متن به زبان تصویر بیان کند . هر چه تعداد تصویرهای یک کتاب بیشتر باشد ، میزان مداخله تصویرگر نیز بیشتر خواهد شد ، تا جایی که در کتابهای تصویری ، متن به دو –سه ، کلمه کاهش یافته و بخش عمده فضای کتاب به انواع تصویر اختصاص می یابد . بنابراین در طیف وسیع کتاب های کودکان ، از یک طرف کتاب هایی قرار دارند که تنها در روی جلد آنها تصویر وجود دارد ( اکثر کتاب های نوجوانان) یا به تدریج بر تعداد تصویرها افزوده می شود ، و از طرف دیگر، کتاب های تصویری بدون کلام قرار دارند .

مضمون کتاب های مصور می تواند داستان و یا غیرداستان باشد . در انواع کتاب های مصور می توان از کتاب های درسی و کمک درسی کودکان نام برد  که نقش اصلی تصویر در آنها ، روشن کردن و توضیح دادن متن و یا به بیانی دیگر، آموزش مستقیم است . البته برخی از تصویرگران کتاب های درسی تلاش می کنند که با خلق تصویرهای زیبا و هنری ، حسن زیبایی شناسی مخاطب خود را نیز تقویت کنند . (قایینی ،۱۳۷۳ ،ص ۵۶)

در کتاب مصور تصویرها نقش محوری ندارند ، بلکه برای متن ، نقش آنها تکمیل کننده است .بدین معنا که هر یک آنچه را بهتر بیان می کنند عرضه نمایند و هر گاه احساس شود که تصویر توانایی بیشتری در ارائه حس و عاطفه یا انتقال اطلاعات دارد ، به میدان می آید .در کتاب های بزرگسالان هم همین طور است .

اهمیت تصویر

دنیای گسترده تصویر در دوران ما اهمیت ویژه ای یافته است . چنانکه گفته می شود اگر دنیای دیروز دنیای ادبیات شفاهی بود ، روزگار ما ،روزگار تصاویر و سواد بصری است ، کتب مصور برای کودکان فقط بخش کوچکی از دنیای تصویر کنونی را شامل می شوند ، اما در عین حال آمیختگی کتاب های مصور با داستان همچنان دو نیاز اساسی آموزش و تربیت کودکان و دو میل درونی کودکان را پاسخگو است : میل به شنیدن قصه که کودک از ابتدایی ترین ساعات زندگی خود آن را در کنار مادر تجربه می کند و میل به دیدن تصویر ، میل به دیدن و شناخت جهان اطراف که موجب حرکت و تلاش آینده کودک می شود . داستان های مصور می توانند خود نشان دهنده زمینه های اجتماعی ، مذهبی ، ذوق جامعه باشند ، چون نویسندگان و هنرمندان و در واقع برگزیدگان و فرهیختگان یک اجتماع در به وجود آوردن آن سهیم هستند .این است که مطالعه داستان های مصور و تصویری ، چه از جنبه ادبی و چه تصویری ، دارای اهمیت و ارزش بالایی برای شناسایی جامعه و شناخت آینده هستند .(افضل طوسی ، ۱۳۷۷،ص ۲۱)

تاریخچه ی تصویرسازی کودکان

نوشته پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران

مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
بیان مسأله     ۳
دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق     ۳
اهداف تحقیق     ۵
اهداف کلی تحقیق     ۵
اهداف ویژه تحقیق     ۶
فرضیه‌های تحقیق     ۶
فرضهای تحقیق یا جانشین     ۶
متغیرهای اساسی تحقیق     ۶
تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات     ۷
تعریف رهبری     ۷
تعریف سبک رهبری لیکرت     ۸
تعریف رضایت شغلی     ۹
دبیران     ۱۰
مدارس شاهد     ۱۱
مشکلات و تنگناهای تحقیق     ۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول (رهبری)     ۱۴
مقدمه    ۱۴
تعریف رهبری     ۱۵
تمایز مدیریت و رهبری    ۱۶
تعریف سبک رهبری    ۱۷
تئوری‌های رهبری     ۱۸
تئوری‌های شخصیتی رهبری     ۱۹
نظریه سنتی رهبری     ۱۹
نظریه صفات شخصی رهبر    ۲۰
تئوری‌های رفتاری رهبری     ۲۰
مطالعت دانشگاه آیووا     ۲۱
مطالعات دانشگاه اُهایو     ۲۲
مطالعات دانشگاه میشیگان     ۲۲
شبکه مدیریت     ۲۳
تحقیقات اسکاندیناوی     ۲۵
تئوری‌های اقتضایی     ۲۶
الگوی فیدلر     ۲۶
تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد    ۲۸
تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء     ۳۱
تئوری مسیر ـ هدف     ۳۲
الگوی رهبری مشارکتی     ۳۴
متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی     ۳۵
پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی     ۳۶
سیستمهای مدیریت     ۳۷
سبک رهبری لیکرت     ۳۷
تئوری‌های جدید رهبری     ۴۱
جایگزینی رهبری     ۴۱
رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول     ۴۲
رهبر عملگرا     ۴۳
رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند     ۴۳
بخش دوم (رضایت شغلی)    ۴۵
ارزشها     ۴۵
انواع ارزش     ۴۵
نگرشها     ۴۶
انگیزش     ۴۷
نظریه‌های انگیزش     ۴۹
تئوری‌های محتوایی     ۵۰
۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها    ۵۰
۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان     ۵۳
۳ـ تئوری دو عامل انگیزش     ۵۳
۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند     ۵۴
۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد     ۵۵
تئوری‌های فرآیندی     ۵۶
۱ـ تئوری انتظار و احتمال     ۵۶
۲ـ تئوری برابری     ۵۸
۳ـ تئوری اسناد     ۵۹
انواع نگرش     ۶۰
رضایت شغلی     ۶۲
رابطه انگیزش با رضایت شغلی     ۶۲
۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی     ۶۲
۲ تعریف رضایت شغلی     ۶۳
(۱-۲) تعیین رضایت شغلی     ۶۶
۳ عوامل تعیین کننده رضایت شغلی     ۶۷
۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی     ۶۹
۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»     ۷۰
۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی     ۷۱
۷ نظریه‌های رضایت شغلی     ۷۲
– نظریه «بروفی»    ۷۲
– نظریه «کورمن»     ۷۳
– نظریه «پارسون»     ۷۴
اندازه‌گیری رضایت شغلی     ۷۵
بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)     ۷۷
تحقیقات خارجی     ۷۷
تحقیقات داخلی     ۸۰
خلاصه فصل     ۸۴
فصل سوم: روش انجام تحقیق
روش تحقیق     ۸۷
جامعه و نمونه آماری     ۸۸
تعداد و روش نمونه‌گیری     ۸۹
روش و ابزار گردآوری اطلاعات     ۹۰
روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها     ۹۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۹۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
بخش اول ـ توصیف داده‌ها     ۹۷
بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها     ۱۲۰
آزمون فرضیه‌ها     ۱۲۱
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی     ۱۲۵
یافته های دیگر پژوهش     ۱۲۸
محدودیتهای تحقیق     ۱۳۰
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق     ۱۳۰
ب – محدودیتهای در اختیار محقق     ۱۳۱
پیشنهادها     ۱۳۱
فهرست منابع فارسی     ۱۳۳
فهرست منابع خارجی    ۱۳۷

فهرست منابع فارسی

۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱ .
۶٫    بست، جان: روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه شریفی، حسن پاشا و طالقانی، انتشارات رشد، تهران. ۱۳۷۰٫
۷٫    پارکینسون، نورث‌کوت، رستم جی و ساپر: اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، مهدی ایران نژاد پاریز(مترجم)، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، ۱۳۶۹٫
۸٫    پرداختچی، محمد حسن:«مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو حرفه‌ای» مجله مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۳، بهار ۱۳۷۴
۹٫         پرهیزکار، کمال: روابط انسانی در مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی، ۱۳۶۸٫
۱۰٫       جاسبی، عبداله: اصول و مبانی مدیریت، ۱۳۶۷٫
۱۱٫   جعفر پور منفرد، سعید: بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران مدارس پسرانه شاهد شهر تهران، دانشکده علوم اجتماعی وروان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۳٫
۱۲٫   داشخانه، فاطمه: رابطه بین میزان مقبولیت مدیران نزد معلمان با رضایت شغلی معلمان در مقطع متوسطه شهر تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۳٫
۱۳٫       دسلر، گری: مبانی مدیریت، ترجمه داود مدنی، جلد دوم، تهران، چاپ آرین، ۱۳۶۸٫
۱۴٫       دلاور، علی: روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۰٫
۱۵٫   دیویس، کیت و نیواستروم، جان: رفتار انسانی در کار(رفتار سازمانی) ترجمه محمد علی طوسی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۷٫
۱۶٫   رابینز، استیفین پی: رفتار سازمانی، مترجمان علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۴٫
۱۷٫       رضائیان، علی: مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫
۱۸٫   ساعتچی، محمود: روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۶۹٫
۱۹٫       سرمد، غلامعلی: روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۸٫
۲۰٫       سلیمی، قربانعلی: مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در آموزش و پرورش، انتشارات بعثت، ۱۳۷۰٫
۲۱٫       شفیع‌آبادی، عبداله: راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای، چاپ ششم، نشر رشد، تهران، ۱۳۷۲٫
۲۲٫   عباس‌زادگان، سید محمد: مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶٫
۲۳٫       عباس‌‌زادگان، سید محمد: مدیریت بر سازمانهای نا آرام، چاپ اول انشارات کویر، تهران، ۱۳۷۹٫
۲۴٫       علاقه‌بند، علی: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، چاپ هشتم، تهران، نشر روان، ۱۳۷۶٫
۲۵٫       علاقه‌بند، علی: مدیریت عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر روان، ۱۳۷۸٫
۲۶٫   علوی، سید امین‌اله: روانشناسی مدیریت و سازمان(رفتار سازمانی)، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۱٫
۲۷٫   گریفین، مورهد: رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مرواید، ۱۳۸۳٫
۲۸٫   محمد زاده، عباس و مهروژان، آرمن: رفتار سازمانی(نگرش اقتضایی)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۵٫
۲۹٫   مراد ابراهیم‌پور، مهرداد: بررسی رابطه بین سبک مدیریت با اضطراب و افسردگی دبیران دبیرستانهای شهرستان سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸٫
۳۰٫       مطهری، مرتضی: امامت و رهبری، چاپ اول، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۶۴٫
۳۱٫       مقیمی، سید محمد: سازمان و مدیریت(رویکردی پژوهشی) انتشارات ترمه، تهران، ۱۳۷۷٫
۳۲٫   موید، پیرایه: بررسی نحوه برخورد مدیران دانشگاه شهید بهشتی با تعارض و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان رسمی دانشگاه از دیدگاه کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫
۳۳٫       میرسپاسی، ناصر: مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ هفتم، ناشر مولف، ۱۳۶۹ .
۳۴٫       میرکمالی، سید محمد: رهبری و مدیریت آموزشی، چاپ چهارم، نشر رامین، ۱۳۷۵٫
۳۵٫   وایلز، کیمیل: مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمد علی طوسی، چاپ هفتم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۷٫
۳۶٫   هرسی، پال و کنت بلانچارد: مدیریت رفتار سازمانی(کاربرد منابع انسانی)، ترجمه دکتر علی علاقه بند، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵٫
۳۷٫   همتی، طاهره: بررسی رابطه جوسازمانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۱-۸۰ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱٫
۳۸٫       هومن، حیدر علی: استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران، ۱۳۷۳٫
۳۹٫   هوی، وین. میسکل، سیسل: تئوری،تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه عباس‌زاده، میرمحمد، چاپ اول، ارومیه. ۱۳۷۱٫

بخش اول : رهبری

مقدمه :

هر چند به تعداد افرادی که درصدد ارائه تعریفی از رهبری برآمده‌اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد ولی از نظر مدیریت، رهبری فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیتهای گروه یا اعضای سازمان می‌باشد، چنین تعریفی چهارکاربرد مهم دارد.

نخست، رهبری، در مورد کسان یا افراد دیگری مثل زیردستان یا پیروان مطرح می‌شود.

چون این افراد یا پیروان باید دستورات رهبری را بپذیرند، درصدد تعیین مقام و منزلت ولی یا رهبر بر می‌آیند و در نتیجه فرآیند رهبری را امکان پذیر می‌سازند. همه ویژگی ها و خصوصیت های رهبری، بدون وجود پیرو و زیردست، به هیچ تبدیل خواهد شد.

دوم، رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت بین رهبر و اعضای گروه می‌شود. اگرچه اعضای گروه بدون قدرت نیستند و می‌توانند فعالیت‌های گروه را از راههای متعدد و گوناگون شکل دهند، ولی تردیدی نیست که معمولاً قدرت رهبر بسیار بیشتر است.

سومین جنبه رهبری توانایی وی در به کارگیری شکل های مختلف قدرت برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان از راههای گوناگون است. در واقع این رهبران هستند که می‌توانند بر کارکنان و اعضای سازمان اعمال نفوذ نمایند به گونه‌ای که آنها برای خیر و صلاح شرکت فداکاری یا ایثار نمایند.

چهارمین جنبه رهبری آمیزه ای است از سه جنبه نخست و آگاهی از اینکه رهبری با «ارزش ها» سروکار دارد. رهبری معنوی با ارزشها سروکار دارد و ایجاب می‌کند که درباره راهها وگزینه هایی که در پیش رو قرار دارد به پیروان آگاهی لازم داده شود تا آنها بتوانند هنگام واکنش نشان دادن در برابر پیشنهاد یک رهبر جهت رهبری، انتخابی آگاهانه بنمایند. ( استونر[۱]، فری من[۲] وگیلبرت[۳]، ۱۹۳۵، ص ۸۰۴)

تعریف رهبری

ـ کیمبل وایلز[۴]، رهبری عبارت از هر نوع کنشی است که برای تعیین هدفها و مقاصد جمعی و وصول به آنها صورت می‌گیرد. ( طوسی، ۱۳۷۷، ص ۲۶ )

ـ فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بکاربردن آنها. (مطهری، ۱۳۶۴، ص ۲۳۵)

ـ جرج تری[۵]، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری بر افراد بطوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش کنند (پال هرسی[۶] و کنت بلانچارد[۷]، ۱۹۷۲، ص ۷۱).

ـ رابرت تاننبوم[۸]، ایرونیگ و چلر[۹] و فرد مازاریک[۱۰]، رهبری را بعنوان تأثیرگذاری بین افراد تعریف می‌کنند که در وضعیتی اعمال می‌شود و بوسیله فراگرد ارتباط بسوی تحقق هدف یا هدفهای خاصی معطوف می‌گردد. (پال هرسی و کنت بلانچارد، ۱۹۷۲، ص ۷۱)

ـ هارولد کونتز[۱۱] و سیرل اودانل[۱۲] می‌نویسند که رهبری تأثیرگذاری بر افراد است تا تحقق هدف مشترکی را دنبال کنند. ( پال هرسی و کنت بلانچارد، ۱۹۷۲، ص ۷۱ )

ـ هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند. ( میرسپاسی، ۱۳۶۹، ص ۳۹ )

ـ امام محمد غزالی، همه فضائل رهبری باید جزء سرشت رهبر شود و آن محال است تحقق یابد جز آنکه عنان خود را به دست عقل دهد تا فرمانبرداری از وی آسان آید و تکلف برخیزد پس اگر عقل وی تقاضایی هم نماید ولیکن او به تکلف نکند هنوز بیمار است و از مرز اعتدال دور. (عباس‌زادگان، ۱۳۷۶، ص ۲۸۳ )

ـ آشفته تهرانی، هرنوع اقدام یا اقدامهایی است که مدیر برای رسیدن به هدفهای گروهی به عمل می‌آورد و نیز کیفیتی است که انگیزه های بالقوه موجود در سازمان را برای رسیدن به پیروزی جامه عمل می‌بخشد (همان‌منبع)

ـ قدرت جذب افراد، تأثیر و نفوذ در آنها و توانایی پذیراندن شخصیت به طوری که افراد ( پیروان ) به طور داوطلبانه در یک شرایط معین، رهبری او را بپذیرند. ( میرکمالی، ۱۳۷۵، ص ۷۲ )

تعدد تعاریف رهبری تقریباً به تعداد کسانی است که سعی کرده اند این مفهوم را تعریف کنند اما مشابهت ملموس در تعاریف ارائه شده عامل تأثیر و نفوذ است که بیشتر تعاریف رهبری این فرض را مشخص می‌سازد که رهبری شامل یک فراگرد تأثیرگذاری است که از طریق آن رهبر بر پیروان نفوذ دلخواه خود را اعمال می‌کند.

تمایز مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری اغلب دو مفهوم مترادف تصور می‌شوند، حال آنکه بیشتر صاحبنظران این دو مفهوم را متمایز می‌دانند. رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیعتری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می‌شود که در آن کسب هدفهای سازمانی بر سایر هدفها اولویت دارد. اختلاف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه «سازمان» برمی‌خیزد.

رهبری زمانی صورت میگیرد که فردی به هر دلیل می‌کوشد بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می‌تواند برای نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و با اهداف سازمان نیز سازگار یا ناسازگار باشد. ( رضائیان، ۱۳۸۰، ص ۳۷۶ )

در خصوص رهبر میتوان گفت :

ـ رهبر با ایجاد تغییر سروکار دارد.

ـ رهبر از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می‌کند و از طریق انتقال این دید به افراد و الهام بخشی، آنان را برای غلبه بر موانع آماده می‌سازد.

ـ رهبر نگرشی شخصی و فعال نسبت به هدفها دارد.

ـ رهبر می‌تواند هدفهای گوناگونی داشته باشد.

ـ رهبر در پستهای پرمخاطره کار می‌کند و اغلب در معرض مخاطره جویی و خطر پذیری قرار دارد.

ـ رهبر با کارهای فکری سروکار دارد.

ـ رهبر به طرق ابتکاری و القایی با کارکنان مرتبط می‌شود.

در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست. هر کس بتواند بر تصمیم گیری دیگری اثر بگذارد او رهبر است.

ـ در رهبری عضویت ضرورت ندارد. رهبر می‌تواند خارج از سازمان باشد و بر افراد سازمان نفوذ داشته باشد. ( رضائیان، ۱۳۸۰، ص ۳۷۷ )

تعریف سبک رهبری

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت، مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبک یک فرد عبارتست از «الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد.» (علاقه بند، ۱۳۶۵، ص ۸۵)
«گری دسلر»[۱۳] شیوه یا سبک رهبری را در این مفهوم می‌داند که «رهبر چه کار می‌کند و رفتارش چگونه است» (مدنی، ۱۳۶۸، ص ۸۰ ـ ۷۹)
الگوی کلی کنش های رهبران آنگونه که از سوی زیردستانشان ادراک می‌شود، به نام سبک رهبری خوانده می‌شود، سبک رهبری فلسفه مهارتها و نگرش‌های رهبران را در عمل نمایان می‌سازد (طوسی، ۱۳۷۵، ص ۲۶۷).

با ملاحظه تعاریف یاد شده میتوان به ویژگی رفتار در آنها اشاره داشت، با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت میتوان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است و نمیتوان در کلیه شرایط و مؤسسات و سازمانها از یک سبک استفاده نمود.

بنابراین سبک رهبری مدیر با مفروضات او نسبت به طبیعت انسان و افرادی که او در سازمان با آنها کار می‌کند، مرتبط می‌باشد، هر مدیری نسبت به طبیعت افراد اطراف خود مانند زیردستان، همترازان و رؤسای خود دارای مفروضاتی می‌باشد این مفروضات بطور خود آگاه یا ناخود آگاه تصمیمات،‌رفتار و بطور کلی سبک او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین بین ادراک افراد و گروههای مختلف سازمان با رفتار و سبک مدیر در چگونگی برقراری روابط سالم و چند جانبه میان آنها، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یعنی رهبر در برقراری چنینی رابطه ای نقش تعیین کننده دارد که می‌تواند موجبات رشد سازمان و افراد را فراهم آورد.

 تئوری های رهبری

به چهار روش در خصوص تئوریهای رهبری بحث می‌گردد. نخستین راه این است که درباره ویژگی های شخصیتی رهبران صحبت کنیم که آنان بدین وسیله از افراد غیر رهبر متمایز می‌شوند. در راه یا روش دوم سعی می‌شود تا رهبر بر اساس رفتار معرفی شود. ارائه الگوی اقتضایی، همان روش سوم است و بدان وسیله کاستی های تئوری های پیشین رهبری را بر می‌شمارند و بدین ترتیب، نتیجه تحقیقاتی را که درباره رهبری انجام شده است ارائه می‌دهند. در روش چهارم پژوهشگران درصدد شناسایی مجموعه ای از ویژگیهای شخصیتی هستند که می‌توانند بدان وسیله یک رهبر را معرفی کنند. این خط فکری بر این اساس قرار دارد که رهبری بیشتر نوعی شیوه است و کمتر به ماهیت رهبری توجه دارد. (رابینز[۱۴]، ۱۳۸۴، ص ۶۴۲ )

 ـ تئوری های شخصیتی رهبری

شش ویژگی شخصیتی که رهبر را از افراد غیر رهبر متمایز می‌کند عبارتند از : جاه طلبی و انرژی،‌میل به رهبری، صداقت و درستی، اعتماد به نفس، هوشیاری  و داشتن دانش و اطلاعات مربوطه، گذشته از این، نتیجه تحقیقاتی که به تازگی انجام شده این نکته را تأیید می‌کند که افرادی که به شدت خود کنترل هستند یعنی کسانی که دارای انعطاف پذیری زیادی هستند و می‌توانند رفتارهای مختلفی را در شرایط مختلف نشان دهند نسبت به کسانی که از این ویژگی بهره ای نبرده اند، بهتر می‌توانند نقش رهبری را در گروه برعهده بگیرند. البته ویژگی های شخصیتی، احتمال موفقیت رهبر را افزایش می‌دهند، ولی هیچ یک از آنها نمی‌توانند موفقیت او را تضمین کنند. (همان منبع، ص ۶۴۳ )

نظریه سنتی رهبری

نگرش‌های سنتی رهبری مطالعات خود را اغلب پیرامون شخص رهبر و وضع و موقعیت فردی رهبر متمرکز می‌کند، مجموعه این مطالعات به مکتب «مردان بزرگ»[۱۵] معروف است که توسط «توماس کارلایل[۱۶]» ( ۱۸۸۱ ـ ۱۷۹۵ ) فیلسوف و مورخ نامدار اسکاتلندی مطرح شده است.

مکتب مردان بزرگ معتقد است که افراد خصوصیات رهبری را یا دارا هستند و یا از آن برخوردار نیستند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که وقت و سرمایه زیادی در راه آموزش های شغلی، مربیگری، مشاوره، بهبود سازمانی یا فعالیتهای دیگری از این قبیل صرف شود. (علوی، ۱۳۷۱، ص‌ص،۸-۲۶۷).

نظریه صفات شخصی رهبر

بررسی صفات رهبری سلسله مطالعات گسترده ای را از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ در بر می‌گیرد، در این مطالعات پژوهشگران کوشش کردند که فهرست طولانی که به نظر می‌رسید به رهبری اثربخش می‌انجامد فراهم سازند، برای نمونه در انتخاب افراد برای مقامات رهبری، نظریه صفات شخصی بر تعدادی خصلت های جسمی‌، روانی و ویژگی‌های شخصی چون ساختمان بدنی، هوش و شخصیت تأکید می‌ورزد. (پورآمن، ۱۳۸۱، ص ۱۲)

رابینز در کتاب فرآیند مدیریت می‌گوید که یک مدیر یا رهبر باید یک قسمت از وجودش یک پیشاهنگ و دو قسمت دیگر آن یک عیسی مسیح(ع) باشد منظور رابینز از پیشاهنگ بودن داشتن توانائیها، مهارتهای فنی، اکتسابی و تربیتی است که مدیر باید مثل یک پیشاهنگ آماده خدمت و کمک به دیگران در پیشاپیش همه باشد. هدف او از عیسی مسیحی بودن، توجه به جنبه رهبری، نفوذ، قدرت و قابل قبول بودن مدیر می‌باشد. ( میرکمالی، ۱۳۷۵، ص ۸۱ ـ ۸۰ )

«گیزه لی»[۱۷] در آخرین اثر خود، هفت صفت شخصیتی و پنج صفت انگیزشی را به لحاظ اهمیت احتمال آنها برای موفقیت رهبری مورد مطالعه قرار داده است. صفات شخصیتی شامل هوش، ابتکار، توان سرپرستی، اعتماد به نفس، وابستگی و نزدیکی به طبقه کارگر، قاطعیت، بلوغ و کمال، صفات انگیزشی شامل نیاز به پیشرفت حرفه‌ای، نیاز به خود شکوفایی، نیاز به قدرت بر دیگران، نیاز به پاداشهای مالی، نیاز به امنیت شغلی. (عباس زادگان، ۱۳۷۶، ص ص ۲۸۸ ـ ۲۸۷)

ـ تئوری های رفتاری رهبری

اگر رفتارهای مشخصی در مورد رهبران قابل شناسائی باشد، در آن صورت میتوان ویژگیهای رهبری را به افراد آموخت، یعنی برنامه هایی را طرح ریزی کرد و به افراد آموزش داد که بدانند چگونه باید به صورت یک رهبر موفق درآیند. تردیدی نیست که این راهی پرسود بود، زیرا این بدان معنی است که میتوان رهبرانی را تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. اگر آموزش افراد کارساز واقع می‌شد، می‌توانستیم به تعداد یا بی نهایت رهبر اثر بخش یا موفق تربیت کنیم. (رابینز، ۱۳۸۴، ص۶۴۳)

ـ مطالعات «دانشگاه آیووا»[۱۸]

بررسی هائی که دردهه ۱۹۳۰ در دانشگاه آیووا در آمریکا انجام گرفت،‌نخستین بررسی از یک رشته مطالعات شیوه های رهبری و رفتار گروهی بود، در این بررسی ها اثر شیوه های گوناگون رهبری در رفتار گروهها بطور علمی‌مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

«کرت لوین»[۱۹] و همکارانش در دانشگاه آیووا برخی از نخستین تلاشها را برای شناسایی علمی‌مؤثرترین رفتارهای رهبری انجام دادند. آنان بر سه نوع رفتار یا سبک رهبری تمرکز کردند که عبارتند از :

۱ ) اقتدار مآب، ۲ ) مشارکتی و ۳ ) تفویضی یا بی‌مداخله.

رهبران اقتدار مآب تمایل به تصمیم گیری یک جانبه دارند، روشهای کاری را دیکته می‌کنند، دانش و آگاهی کارکنان را نسبت به هدفهای گام بعدی محدود نگه می‌دارند و گاهی بازخور تنبیهی می‌دهند.

برخلاف آنان رهبران دارای سبک مشارکتی، افراد را در تصمیم گیریها مشارکت می‌دهند و تعین روشهای انجام کار را به گروه می‌سپارند. هدفهای کلی را تعیین کرده و بازخور ارشادی می‌دهند.

مدیران دارای سبک تفویضی عموماً آزادی کامل به گروه می‌دهند، مواد لازم را فراهم می‌کنند و فقط برای پاسخ به پرسشها در گروه شرکت می‌کنند و از دادن بازخور اجتناب می‌ورزند، به عبارت دیگر تقریباً کاری انجام نمی‌دهند. ( رضائیان، ۱۳۸۰، ص ۳۸۲ )

نکته مهم این است که در مطالعات آیووا پژوهشی مستقیم درباره اثر شیوه های رهبری بر بهره وری و کارائی گروهها بعمل نیامد، با آنکه پژوهشگران توضیح دادند که جوانان، مدیریت مردمی‌یا مشارکتی را بر سایر شیوه ها ترجیح می‌دهند و در این نوع مدیریت و رهبری کمتر حالت سرکشی از خود نشان می‌دهند ولی تحقیقات مربوط به اثر شیوه های رهبری بر کارائی و بهره وری به مطالعات بعد موکول شد. (علوی، ۱۳۷۱، ص ص ۲ ـ ۲۷۰)

مطالعات «دانشگاه اُهایو»[۲۰]

جامع ترین نظریه های رفتاری بر پژوهش های انجام گرفته در دانشگاه ایالتی اُوهایو در اواخر دهه ۱۹۴۰ استناد می‌کند. در دانشگاه ایالتی اُوهایو پژوهشگران روی اثر بخشی رفتارهای رهبری به تحقیق پرداختند و این نوع رفتارها را به دو گروه متمایز تفکیک کردند، که یک دسته را ((ایجاد ساختار)) (توجه کردن به کار یا کارگرا بود) و نوع دیگر را ((رعایت کردن حال دیگران)) (طرفدار کارمند یا کارگر بودن) نامیدند. همان گونه که انتظار میرفت، آنها به این نتیجه رسیدند که اگر مدیر به گونه ای باشد که از نظر رهبری او را طرفدار کارگر یا کارمند بنامند، نرخ جابجائی افراد به پایین ترین سطح و رضایت شغلی آنان به بالاترین حد می‌رسد. برعکس، رهبرانی که از نظر (( رعایت حال دیگران را کردن )) در سطح پائینی بودند و بیشتر طرفدار کار بودند، موجب افزایش جابجائی کارکنان و افزایش شکایت ها ودادخواهی آنها می‌شدند. ( استونر[۲۱]، ۱۳۷۹، ص ۸۱۴ )

نتیجه تحقیقات این دانشگاه مؤید این است که رهبرانی که از نظر ابتکار عمل و رعایت حال دیگران نمرات بالایی دارند عملکرد خوبی خواهند داشت ولی موارد استثناء هم بیان گر این واقعیت است که در این تئوری عوامل موقعیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

ـ مطالعات «دانشگاه میشیگان»[۲۲]

هم زمان با تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی اُهایو انجام می‌شد، در مرکز تحقیقات دانشگاه میشیگان نیز درزمینه رهبری تحقیقاتی انجام میگرفت، هدف این تحقیقات هم تعیین ویژگیهای رفتاری رهبران و رابطه آنها با عملکرد بود. پژوهشگران دانشگاه میشیگان دو بعد رفتار رهبران را مورد توجه قرار دادند و آنها را طرفداری از کارکنان و طرفداری از تولید نامیدند.

در رفتار رهبر کارگرا، رهبر توجه بیشتری به کار زیردستان دارد و روشهای کار را تشریح می‌کند و بطور عمده توجه به عملکرد دارد. توجه اصلی رهبر معطوف به انجام اثر بخش وظیفه می‌باشد.

در رفتار رهبر کارمندگرا، رهبر علاقه مند است یک گروه کاری متحد بوجود آورد و اطمینان حاصل کند که کارکنان به شکل اساسی از کار خود رضایت دارند، توجه اصلی رهبر معطوف به رفاه کارکنان است. فرض بر آن بود که این دو سبک رهبری بر روی دو سر یک طیف قرار دارند. بنابراین چنین تصور می‌شد که یک رهبر یا میتواند کارمندگرا باشد یا کارگرا و در آن واحد نمی‌تواند هر دو رفتار را داشته باشد. (گریفین[۲۳]، ۱۳۸۳، ص ۳۵۴ )

نوشته مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی دفتر فنی مهندسی گلچین

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

کارآموزی دفتر فنی مهندسی گلچین

 

مقدمه:
معماری از زمانی آغاز شد که انسان اولیه شروع به ساختن خانه خود نمود . طرح ساختمان ، به دنبال بروز این پدیده تهیه گردید و پس از آن نیاز به تهیه نقشه ، تعبیر و تفسیرآن احساس شد.
برای انسانهایی که در زمانهای بسیار قدیم زندگی می کردند ، کوچ کردن از یک محل به محل دیگر ،صید و شکار وبعدها تعیین حدود مالگیت ها ، احداث کانالهای آبیاری ، جمع آوری مالیاتها ، از جمله مواردیدیگری بود که انسانها را محتاج تهیه نقشه نموده است .
نقشهای بر روی خشت خام متعلق به حدود ۴۵۰۰ سال قبل بدست آمده که گویای به نتیجه رسیدناولین فعالیتها در زمینه تهیه نقشه بوده است .
نقشه ، زبان افراد فنی است. برای یک فرد فنی بسیار مهم است که این زبان را بشناسد و رموزآن را بداند . بدین معنی که بتواند نقشه ای را درست و خوب ترسیم نماید و قادر به درک و خواندن آن نیز باشد .نقشه کشی در رشته ساختمان هم ، کاری است فنی وهم هنری ، یعنی یک نقشه را باید از نظر رعایت نکات فنی درست کشید و هم باید خوب و زیبا ترسیم نمود.آنچه به قسمت فنی مربوط است در کلاسهای درس می توان آموخت، ولی قسمت دوم را باید با کوشش و تمرین مداوم بدست آورد . به طوری کلی گزارش این بدلیل مکانی و موقعیتی (دفتر فنی ) در مورد اصول و قواعد نقشه کشی در نقشه های اجرایی ساختمان می باشد.

 

فهرست
۱-  مرحله اول ـ آشنایی کلی با مکان کار آموزی ۵
۱-۱-تاریخچه سازمان ۵
۱-۲- نمودار سازمانی وتشکیلاتی                                                        ۵
۱-۳- نوع محصولات تولیدی یا خدماتی                                                 ۶
۱-۳-۱- ترسیم کروی زمین                                                             ۷
۱-۳-۲- اسکیز کردن                                                                    ۷
۱-۳-۳- کشیدن طرح اصلی                                                             ۷
۱-۳-۴- اعمال کردن تغیرات احتمالی                                                  ۷
۱-۳-۵- تاًئید طرح                                                                       ۸
۱-۳-۶- ترسیم نقشه                                                                     ۸
۱-۳-۷- تصویب نقشه                                                                   ۸
۱-۳-۸- محاسبه نقشه                                                                   ۸
۲- مرحله دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز         ۱۰
۳-۱- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی                                              ۱۰
۳-۲- بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی                            ۱۰
۳-۳- امور جاری در دست اقدام                                                              ۱۱
۳- مرحله سوم : آزمون آموخته ها و نتایج                                        ۱۲
۳-۱- پلان همکف                                                                           ۱۳
۳-۱-۱-اجرای پلان همکف                                                                 ۱۳
۳-۱-۲- اجرای پلان زیرزمین                                                               ۱۴
۳-۱-۳- اجرای پلان اتاق روی پارکینگ                                                 ۱۵
۳-۲- برش های عمودی                                                                     ۱۵
۳-۲-۱- برش طولی                                                                         ۱۶
۳-۲-۲-برش عرضی                                                                         ۱۶
۳-۳- نماها                                                                                    ۱۷
۳-۳-۱-نمای جلوی ساختمان                                                              ۱۷
۳-۴-پلان شیب بندی                                                                       ۱۸
۳-۴-۱-تصویر پلان شیب بندی                                                             ۱۸
۳-۵-پلان تیرچه و بلوک                                                                   ۱۹
۳-۵-۱-تصویر پلان تیرچه و بلوک همکف                                                ۱۹
۳-۵-۲-تصویر پلان تیرچه و بلوک زیرزمین                                         ۲۰
۳-۵-۲-تصویر پلان تیرچه و بلوک اتاق روی پارکینگ                             ۲۰
۳-۶- پلان پی کنی و گود برداری                                                        ۲۱
۳-۶-۱-تصویر پلان پی کنی و گود برداری همکف                                     ۲۱
۳-۶-۲-تصویر پلان پی کنی زیر زمین                                                ۲۲
۳-۷-پلان موقعیت یا سایت پلان                                                        ۲۳
۳-۸-دتایل ها                                                                               ۲۴
۳-۸-۱- جزئیات شناژهای قائم و افقی                                                   ۲۴
۳-۸-۲-اجرای ناودانی پشت بام                                                            ۲۵
۳-۸-۳- جزئیات اتصال ستون به فنداسیون                                              ۲۵
۳-۸-۴-تصویر اجرای دیوار حمال داخلی                                               ۲۶
۴ – فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی                                                       ۲۷
۵-فرم های پیشرفت کار آموزی
۶- فرم پایان دوره کارآموزی

مرحله اول ـ آشنایی کلی با مکان کار آموزی
۱-تاریخچه سازمان :
شرح کاملی در مورد دفتر و شرکت فنی مهندسی گلچین:
– این شرکت و دفتر مهندسی که از تاریخ (فروردین ۷۳ )                           بطور مستمر شروع به کار کرده است، در خیابان شهید منتظری تقاطع میدان آزادی (میدان مثلث )که از لحاظ جغرافیایی در مکان نسبتاً خوبی قرار دارد و توانسته است که مشتریان خوبی را جذب کند .  این دفتر تقریباً در مرکز شهرستان دزفول قرار دارد .
۲-نمودار سازمانی و تشکیلات:
در این دفتر فنی مهندسی، آقای مهندس  گلچین  وآقای مهندس یزدان پناه به صورت مشترک به عنوان مدیر مسئول دفتر فنی ، و  سه  نفر کار آموزهستند.
۳- نوع محصولات تولیدی یا خدماتی :
چگونگی روال و انجام کار:
بخشی از این کار در این شرکت که ترسیم ، تصویب و محاسبه نقشه های ساختمانی می باشد روال انجام آن چنین استکه مشتری باید بعد از اینکه برگهگارشناسی را از شهرداری تهیه کرد ( منظور از برگه کارشناسی شناسایی و پی بردن به موقعیت زمین ، که زمین در چه مکانی قرار دارد و شمال آن رو به کدام طرف می باشد و از کدام طرف با خیبان و یا خیبانها در ارتباط است که این برگه کارشناسی توسط شهرداری که افرادی را به مکان مورد نظر خواهد فرستاد و این اطالاعات را کسب خواهند کرد صورت می گیرد )به ایندفتر خواهد آمد و نقشه آن را به مرحله اجرا خواهیم گذاشتکه مراحل اجرا و ترسیم نقشه دارای هشت آیتم می باشد.
۱- ترسیم کروکی زمین ، ۲- اسکیز کردن ، ۳- کشیدن طرح اصلی ، ۴- اعمال کردن تغیرات احتمالی ، ۵-تاًئید طرح ، ۶- ترسیم نقشه ، ۷- تصویب نقشه ، ۸- محاسبه نقشه
توضیحات کامل در مورد موارد فوق :
۱ – ترسیم کروکی زمین :
که مهندسین و دست اندر کاران این دفتر باید یک کلیات و یک دیدگاه کلی از مکان مورد نظر داشته باشند که البته این مرحله را از برگه کارشناسی می توانند استفاده کنند.
۲    – اسکیز کردن :
بعد از اینکه موقعیت زمین کاملاً با موقعیت و محل زمین آشنایی پیدا کرد حال بر اساس جهت های جغرافیایی نقشه باید اسکیز زد
(که همان طرح اصلی می باشد ).
۳    – کشیدن طرح اصلی :
در این مرحله بعد از رسیدن به مرحله تصویب ، طرح اسکیزی را باید به مرحله بالاتر که همان کشیدن طرح و یا بهتر است بگوئیم کشیدن طرحهارساند ، منظور از کشیدن طرحها این است کهممکن است بسته به نظر مهندس و با توجه به ایده ها و نظرات مشتری چند طرح کشیده شده و بعد موقع ترسیم یکی از آنها که مورد تصویب مشتری رسیده است ترسیم شود.
۴-اعمال کردن تغیرات احتمالی :
که در این مرحله ممکن است مشتری طرحی را تائید کرده و بعد از ترسیم و یا در حین انجام ترسیم یک طرح ، یک طرح بهتر و جالبتر به نظر او برسد که موجب تغییر نقشه و دوباره ترسیم کردن نقشه شود که البته خصارت این جور موارد به عهده خود مشتری می باشد.
۵-تائید طرح :
که با توضیحات بالا چگونگی تائید طرح و به تائید رسیدن طرح نیز روشن شده است .
۶- ترسیم نقشه :
بعد از تائید طرح ، ترسیم نقشه صورت می گیرد . ترسیمات نقشه تا سال ۷۹ با دست صورت می گرفت .اما از سال ۸۰ تا کنون ترسیمات با کامپیوتر انجام می پذیرد که در کارهای کامپیوتری هم سرعت کار بالا رفته و هم کیفیت کار .میانگین زمان و مدت ترسیم هر نقشه حدوداً ۱۲-۲۴ ساعت می باشد که بنده بعضی از نقشه های ساختمانی این دفتر فنی را با کامپیوتر کرده ام و بعضی را هم با دست کشیدهام .
۷- تصویب نقشه :
بعد از ترسیم نقشه نوبت به تصویب نقشه می رسد . تصویب نقشه به عهده مهندس می باشد که مهندسی که در برگه کارشناسی نام او قید شده است باید نقشه را تصویب کند.
۸- محاسبه نقشه :
محاسبه نقشه که به نقشه که نقشه های اسکلت فلزی و بتنی تعلق دارد توسط مهندسی که نقشه را تصویب کرده و یا مهندس دیگری صورت گیرد .
این توضیحات و مراحل ذکر شده یکی از نمونه کارهای این دفتر فنی مهندسی می باشد .
یک مرحله دیگر که کارهای نظارتی می باشند نیز در این فتر فنی مهندسی صورت می گیرد.
کارهای نظارتی می تواند در داخل شهر و یا حومه شهر و یا بیرون از شهر صورت پذیرد که البته در مورد این شرکت در تمام  موارد ثقل می کند.
این شرکت چند نوع نظارت را انجام می دهد :
الف )نظارتی که خود نقشه را شامل می باشد و هر نقشه ای باید از این نظارت بر خوردار باشد که خود این نظارت دارای سه مرحله می باشد :
۱-    نظارت و چک موقع پی ریزی  ۲- نظارت و چک موقع اجرای سقف
۳-نظارت و چک موقع بتن ریزی .
ب )نظارتهایی که ممکن است نقشه توسط فرد و مهندس دیگری تصویب شود اما نظارت توسط فرد و مهندس دیگری صورت می گیرد که در این شرکت بیشتر نظارتها از این نوع است که این نوع نظارت بلند مدت می باشد و معمولاً از موقع شروع ساختمان سازی تا پایان ساختمان سازی صورت می پذیرد که مهندس ناظر باید دائماً به مکان مورد نظر رفته و بطور مستقیم به ساختمان و یا بهتر است بگوئیم اجرای ساختمان سازی نظارت داشته باشد.
شایان ذکر است که مهندس وهمکاران ایشان تماماً نظارت بر ساختمانهایی در داخل شهر و بیشتر خارج از شهر را دارند که طبق توضیحات بالا این نظارتها توسط مهندسان این دفتر صورت می گیرند اما نقشه های انها( نقشه های ساختمانی مورد نظر ) توسط مهندسان دیگری صورت گرفته است.
بسته به رشته و مهارت مهندس ، نظارتها نیز تقسیم بندی می شوند که چند نوع از این نظارتها عبارتند از : نظارت بر معماری و فضاهای ساختمانی ، نظارت بر سازه ساختمانی ، نظارت بر تاسیسات ساختمانی ( که تاسیسات نیز به بخشهای متعددی تقسیم می شود : تاسیسات برقی ، تاسیسات فاضلاب ، تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمان و ….) می باشد .
مرحله دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
۱- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با برسی جزئیات سازمانی و رشته کار آموز در واحد صنعتی :
رشته بنده که عمران می باشد بیشتر در بخش سازه و محاسبات ساختمانها کارایی دارد و طراحی و چیدمان یک ساختمان بیشتر به عهده ی معماران است . ولی به دلیل اینکه اینجانب فعلاً در دوره کاردانی عمران هستم و محاسبات کلی را هنوز فرا نگرفته ام بیشتر به ترسیم نقشه می پردازم تا محاسبات نقشه.
۲- بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی :
من در این دفتر مهندسی با کمک مهندس ( یزدان پناه ) به کارهای ترسیمی پرداخته ام که از ابتدا با رسم پلان های ساختمان و نماها و مخصوصاً برشهای ساختمانهای بک طبقه و بعداً چند طبقه و بعد از فرا گرفتن ساختمانهای شفته – آهکی به فرا گرفتن و ترسیم نقشه های ساختمان های اسکلت فلزی پرداخته ام که در آخر چندین نقشه اسکلت فلزی نیز ترسیم کرده ام .مقداری از ترسیماتی را که انجام داده ام ضمیمه این گزارش کاراموزی کرده ام .
۳-امر جاری در دست اقدام   :
کارهایی که جدیداًدر دست اقدامندکارهای نظارتی می باشند که بطور همیشگی هستند و این نظارت ما در این دفتر توسط مهندسین پذیرفته شده و بطور مستمر اجرا می شوند . همانطور که گفته شد کارهای نظارتی ممکن است در داخل شهر ، حومه شهر و یا خارج شهر صورت بپذیرد . در این دفتر کارهای نقشه برداری نیز انجام می گیرد اما همانطور که گفته شد  این دفتر فنی ساختمانی که بیشتر کارهای ترسیمی و کارهای تصویب – محاسبه و نظارت که توسط مهندسین این دفتر انجام می شود صورت می گیرند…

نوشته کارآموزی دفتر فنی مهندسی گلچین اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقایسه میزان ابراز وجود (قاطعیت)بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

قیمت: ۸۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: ۲۵۰    کد محصول :۱۸۶۰

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

۸۰۰۰ تومان – خرید

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
مقدمه:
روانشناسی ورزشی:
مفهوم روانشناسی ورزشی:
مهارت‎های روانی:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف های پژوهش
فرضیه های تحقیق
یافته های اضافی پژوهش :
پیش فرض های تحقیق
متغیرهای  پژوهش
متغیرهای غیر قابل کنترل
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم
زیر بنای نظری پژوهش
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
شخصیت
کاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
عدم وجود امکانات خود مطرح شدن
بررسی روابط اجتماعی
ارتباط های اجتماعی سالم
ارتباط اجتماعی ناسالم :
خصوصیات  رفتاری  افراد پرخاشگر و سلطه جو در ارتباط های اجتماعی :
خصوصیات رفتاری افراد منفعل در ارتباط های اجتماعی
ارتباط کلامی در افراد منفعل
خصوصیات رفتاری  افراد منفعل  – پرخاشگر در ارتباط های اجتماعی :
ورزش و رشد شخصیت
کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
ورزش و پیوستگی اجتماعی
پیامدهای روانشناختی ورزش:
اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
کاربرد ملاک‌های سنجیده‌شده  ابراز وجود در ورزش
ابراز وجود:
امتناع از درخواست (قدرت نه گفتن
)
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع‌بندی و نتیجه‌گری از  پژوهش‌ های انجام گرفته

فصل سوم
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
متغیرهای پژوهش
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری داده ها
روش تجزیه وتحلیل آماری
زیر بنای نظری پژوهش
فصل چهارم
خلاصه پژوهش
روش
نتایج
یافته های پژوهش :
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

روش تحقیق مقایسه میزان ابراز وجود (قاطعیت)بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ۱۲۶ص

نوشته مقایسه میزان ابراز وجود (قاطعیت)بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

دانلود پرسشنامه  تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

162947

                     فقط ۳۰۰۰تومان

نوع فایل:Word

 

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) شامل ۴۴ سوال که توسط آدامز و جونز (۱۹۹۷) طراحی شده است و سه خرده آزمون تحت عنوان تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد(تعهد اجباری) دارد.

 

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)

علوم اجتماعی اهمیت درک ازدواج را به وسیله مطالعات گسترده اجرا شده در این حوزه، شناسایی کرده است. پژوهشگران ازدواج، توجه خود را بیش‌تر بر رضایت و پایداری در روابط زناشویی متمرکز کرده‌اند. در حالی که مطمئناً رضایت و پایداری از مولفه‌های دارای اهمیت در ازدواج هستند، متغیرهای دیگر نیز سزاوار توجهی فزآینده هستند، بالاخص متغیر تعهد زناشویی. تعهد به عنوان یک تصمیم برای ادامه زندگی زناشویی محسوب می‌شود و عبارت است از ارتباط و وابستگی روانی به شریک زندگی. آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائلند و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواج‌شان انگیزه دارند. تعهد به رابطه را می‌توان به عنوان واسطه‌ای برای بخشش، تفاهم در تعیین محل زندگی و آمادگی برای فدا کردن خود برای شریک زندگی دانست. بنابراین، تعهد را عاملی اصلی برای حفظ رابطه زناشویی می‌دانند. جانسون تعهد را به سه بخش مجزا تقسیم می‌نماید: تعهد شخصی، تعهد اخلاقی و تعهد ساختاری. این سه قسمت تعهد مربوط به رضایت از رابطه می‌باشند. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است. تعهد اخلاقی اشاره به تعهدی دارد که افراد احساس می‌کنند که باید در رابطه باقی بمانند. تعهد ساختاری شامل در دسترس بودن روابط جایگزین اجتماعی است. تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجشان دارند، برای رابطه‌شان فداکاری می‌کنند. برای حفظ، تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمی‌دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نیست، می‌مانند. اگرچه تعهد یا قصد برای ادامه رابطه، اغلب سازه‌ای کلی در نظر گرفته می‌شود. به باور اندرسون ازدواج سالم به معنی حضور چندین عنصر مثل تعهد، رضایت زناشویی، ارتباط و عدم وجود عناصری نظیر خشونت و خیانت است. بنظر می‌رسد هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهد نسبت به نهاد ازدواج برای موفقیت یک ازدواج مهم می‌باشد.

معرفی پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI) توسط آدامز و جونز در سال ۱۹۹۷ تهیه شده و دارای ۴۴ سوال و سه بعد تعهد زناشویی را اندازه گیری می‌کند. این ابعاد عبارتند از تعهد شخصی: تعهد نسبت به همسر که مبتنی بر جذابیت همسر است. تعهد اخلاقی: تعهد نسبت به ازدواج که مبتنی بر تقدس و حرمت رابطه زناشویی است. تعهد ساختاری: تعهد نسبت به همسر و ازدواج که مبتنی بر احساس اجبار و تداوم ازدواج یا ترس از پیامدهای طلاق است.

نمره‌گذاری پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است. همچنین سوالاتی که دارای نمره‌گذاری معکوس هستند نیز در این فایل مشخص شده است.

رای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

 

۴۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

مربوط به رشته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی :

باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند. در توسعه آموزش و پرورش ملاک ها و فاکتور های متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی توصیفی به عنوان آخرین حلقه های فرآیند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی – یادگیری می داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد. به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکرد ها و نگرش های نوین درتعلیم و تربیت. اصول زیر تحت عنوان ( اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ) تعیین شده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت زیر می باشد :

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغییر های تحقیق

تعاریف

ارزشیابی توصیفی

پیشرفت تحصیلی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه بحث

بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

مختصات طرح ارزشیابی توصیفی

فصل سوم : روش انجام تحقیق

مواد و روش ها

نوع پژوهش

روش اجرای طرح

جامعه آماری

ابزار گردآوری داده ها

آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی

روایی محتوایی

پایایی

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

نمونه آماری و نحوه گزینش آن

فصل چهارم : یافته های تحقیق و و تجزیه تحلیل آن ها

یافته ها

فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه مربوطه

نوشته دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود گزارش کارآموزی مربوط به رشته حسابداری در شهرداری

 • عنوان گزارش کارآموزی : حسابداری در شهرداری
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۴۸ صفحه

 

۵۰۰۰ تومان – خرید

دانلود گزارش کارآموزی مربوط به رشته حسابداری در شهرداری

HPicturer.ashx

توضیحی مختصر از گزارش کارآموزی مربوط به حسابداری در شهرداری :

کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری

مسئول نظارت بر امور مالی و گزارش عملکرد و وضعیت مالی به معاونت اداری و مالی و همچنین شهردار در شهرداری است. بخش مالی سازمان شهرداری حوزه ای دارد که زیر نظر مدیر امور مالی است و حوزه مالی نام دارد. حوزه مالی شامل چند واحد مجزا از هم در داخل سازمان (اعم از مرکز٬ مناطق و سازمانهای تابعه) است که شامل واحد حسابداری و واحد درآمد می باشد. وظیفه ثبت کلیه رویداد های مالی در شهرداری (اعم از اینکه  هزینه ها ٬ درآمدها و سایر وقایع مالی) که در داخل و خارج سازمان شهرداری به وقوع می پیوندد و بطور مستقیم یا غیر مستقیم با شهرداری مرتبط است بر عهده دارد و نیز وظیفه تعیین حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان٬ کمک های دریافتی و پرداختی ٬ ارائه گزارشات مالی و هر امری که به مسائل مالی مرتبط است بر عهده این واحد می باشد. در واقع همکار معاون اداری و مالی شهرداری در زمینه مسائل مربوط به امور داخلی اداره است . مواردی مانند : تعدیل نیرو٬ به خدمت گرفتن نیرو٬ پاداش به نیروها٬ رسیدگی به اموری مانند :مرخصی ها٬ غیبت ها و جرایم و تخلفات مربوط به پرسنل و…  به عهده ایشان می باشد . در واقع نیاز پرسنل به غیر از موارد مالی ار طریق واحد اموراداری برطرف  می گردد. امور اداری شهرداری هم از واحد های مجزا بنام حوزه تشکیل شده که در راس آن مدیر امور اداری است.

شما عزیزان برای دانلود گزارش کارآموزی مربوط به رشته حسابداری در شهرداری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه
 2. فصل اول : آشنایی کامل با سیستم کاری شهرداری

 3. شهرداری
 4. مراحل واگذاری یک پروژه به پیمانکار
 5. نحوه نظارت مرکز بر مناطق
 6. طبقه بندی افراد و مسئولیت های آن ها در شهرداری
 7. فصل دوم : تشریح سیستم حسابداری شهرداری

 8. تکمیل موجودی و چگونگی جابجایی پول
 9. حساب جاری
 10. حساب درآمد
 11. نحوه به امضا رسیدن اسناد و چکها
 12. طرز تنظیم بودجه وتفریق بودجه
 13. طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
 14. طبقه بندی هزینه ها
 15. اسناد و دفاتر مورد عمل در حسابداری شهرداری
 16. (سند) برگه حسابداری
 17. مشخصات برگه حسابداری
 18. مراحل تنظیم برگه حسابداری (صدور برگه)
 19. ثبت نمره کردن برگه ها (بایگانی)
 20. دفتر صدوربرگه (سند)
 21. دفتر روزنامه وکل و معین
 22. تراز عملیات دفتر کل
 23. صورت حساب ها یا گزارش های مالی
 24. مراحل انجام هزینه در شهرداری
 25. پرداخت حقوق و دستمزد
 26. تنخواه گردان پرداخت
 27. ثبت مربوط به عملیات واگذاری تنخواه گردان پرداخت
 28. ثبت های مربوط به تنخواه گردان پرداخت
 29. پیش پرداخت و علی الحساب
 30. بانک
 31. صورت مغایرات بانکی
 32. طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی در شهرداری
 33. سپرده ها و وجوه امانی
 34. بستن حساب ها و تهیه و تنظیم صورت حساب های مالی
 35. بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
 36. تعدیلات یا اصلاحات
 37. بستن حساب های اعتباری (بودجه ای)
 38. بستن حساب های موقت
 39. بستن حساب های دائمی
 40. گزارش ها و یا صورت حساب های مالی
 41. صورت حساب مازاد
 42. صورت حساب ترازنامه
 43. مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی
 44. صورت تفریغ بودجه
 45. فصل سوم : نتیجه گیری
 46. نتیجه گیری

 

 

 

نوشته دانلود گزارش کارآموزی مربوط به رشته حسابداری در شهرداری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طراحی یک سیستم انبارداری

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

  طراحی یک سیستم انبارداری

مقاله طراحی یک سیستم انبارداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طراحی یک سیستم انبارداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

 مقدمه: ۱

تعریف انبار: ۲

جایگاه انبار: ۲

اهداف و وظایف انبارها: ۲

انواع انبارها: ۳

انواع موجودی‌های انبارها: ۴

سیستم انبارداری و مزیت‌های آن: ۵

وظایف انباردار: ۶

وظایف رئیس یا متصدی انبار: ۶

انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها: ۷

طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا: ۷

طبقه‌بندی. ۹

تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن: ۹

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی: ۱۰

انواع طبقه‌بندی کردن کالاها: ۱۰

تعریف و فواید کدگذاری: ۱۱

انواع روش‌های کدگذاری: ۱۱

سیستم Mesc: 13

فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها ۱۵

متداول‌ترین فرم‌های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می‌باشند: ۱۸

بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها: ۲۰

اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره: ۲۲

سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن: ۳۷

روش‌های مختلف انبار کردن کالاها (موجودی‌ها): ۳۷

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار: ۳۹

نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره‌وری از فضای انبار: ۴۰

اهم اطلاعاتی که در خصوص انتخاب وسایل نقلیه ضروری است به شرخ زیر می‌باشد: ۴۱

بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها: ۴۳

انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها: ۴۴

کنترل انبار: ۴۵

انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد: ۴۷

سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System): 50

سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory): 51

مقایسه سه روش ارزیابی موجودی‌ها: ۵۱

مزیت‌ها و معایب روش FIFO: 52

مزایا و معایب LIFO: 52

مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک: ۵۳

حفاظت و ایمنی انبارها: ۵۳

(۱) حمل و نقل مواد: ۵۴

(۲) محیط کاری: ۵۴

(۳) آلات و ابزار دستی: ۵۴

(۴) وسایل حفاظت فردی: ۵۵

(۵) سایر موارد: ۵۵

برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها ۵۵

مقدمه: ۵۵

مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها: ۵۷

انواع مدل‌های کنترل موجودی: ۶۰

قیمت کل موادی که در این انبار نگهداری می‌شود ۶۱

سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی: ۶۹

طراحی فیزیکی انبارها: ۷۱

اهداف بخش خرید: ۷۸

خرید متمرکز و یا غیر متمرکز: ۸۰

منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات: ۸۱

فرآیند یا مراحل خرید خارجی: ۸۲

سیاست خرید و اتخاذ قیمت: ۸۲

خصوصیت مذاکره کننده ماهر: ۸۶

عوامل مؤثر بر توان خریدار و فروشنده در مذاکره: ۸۷

قراردادهای خرید و مفاد قراردادها: ۸۹

مفاد قرارداد: ۹۰

مندرجات (P/I): 94

فهرست منابع: ۹۶

مقدمه:

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می‌طلبد. تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده‌های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمان‌های معظم گردیده که در این نظام‌های پیچیده فنی ـ اجتماعی، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشین‌ها و … نقش مهمی را ایفا نماید بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.

ارزش ریالی موجودی‌های انبار در صنایع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ـ تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشین‌آلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اولیه مورد احتیاج، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و … و بالاخره سیستم‌های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی. اما انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که اهم آنها عبارتند از:

(۱)         ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می‌شود (گاهاً تا ۶۰ درصد سرمایه در گردش).

(۲)         ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هایی نظیر تولید یا تعمیر و نگهداری و وقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندی‌ها.

(۳)         ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه‌ریزی مواد باید به نحوی باشد که ضربه‌های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی نماید و حکم ضربه‌گیر را در سازمان داشته باشد.

 تعریف انبار:

امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت‌بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد بطور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ـ صنعتی یا مواد اولیه یا فرآورده‌های مختلف در آن نگهداری می‌شود یا می‌توان گفت محل و فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات، کالای نیمه ساخته (کالای در جریان ساخت)، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی ماشین‌آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداری می‌شود آنهم براساس سیستم صحیح طبقه‌بندی.

جایگاه انبار:

سازماندهی سازمان‌های ختلف بنابر نیازهای آنها متفاوت است. گاه در بعضی از مؤسسات انبار مستقیماً زیر نظر مدیر عامل قرار دارد و تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار مواد، قطعات، محصولات، ضایعات و … قرار دارد. در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی معمولاً واحد انبار تحت نظر تدارکات و یا کارپردازی که خود نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری است انجام وظیفه می‌نماید.

اهداف و وظایف انبارها:

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان‌های دولتی و چه بخش خصوصی، تأمین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است. انبارداری عبارتست از کلیه فعالیت‌های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز در زمان مناسب و مدیریت انبارداری نیز برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات انبارداری است وظایف انبارها را می‌توان به شرح زیر بازگو نمود:

(۱)    برنامه‌ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای    مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.

(۲)    همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.

(۳)   نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری، موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی‌وقفه و مرغوب و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های تولید را موجب شده و بنیه مالی شرکت (سازمان) را تقویت می‌نماید اجرای قوانین و دستورالعمل‌های سازمان در کلیه امور خصوصاً انبارداری که جنبه مالی دارد لازم‌الاجراست و عدول از آن کیفر به همراه دارد.

گرچه کهولت مقررات و عدم تطابق آنها با دنیای امروز موجبات کندی کار را فراهم می‌نماید ولی در پی اصلاح و نوسازی آن همواره باید تلاش نمود.

 انواع انبارها:

انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می‌باشند:

(۱)         انبارهای پوشیده: که از تمام اطراف بسته است و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می‌باشند.

(۲)         انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است و فاقد حفاظ جانبی است. این نوع انبارها کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می‌نماید.

(۳)         انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه بوده و جهت نگهداری ماشین‌آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انبارها را از نظر نوع موادی که در آن نگهداری می‌شود می‌توان به چهار دسته کلی یا بیشتر تقسیم نمود مثل انبار مواد اولیه یا انبار محصول یا  انبار ضایعات یا … .

از ترکیب چند انبار با هم نیز مخزن بوجود می‌آید. انبارها از لحاظ کالاهایی که در آنها نگهداری می‌شود به انبار کالاهای معمولی، قابل اشتعال یا انفجار، فاسد شدنی، شیمیایی و سموم و انبار مواد غله‌ای تقسیم می‌شود و از لحاظ چگونگی و ماهیت به انبارهای گمرکی و ترانزیتی یا انبارهای توزیع محلی یا ناحیه‌ای کارخانه‌های صنعتی تقسیم می‌شود و ممکن است دسته‌بندی‌های دیگری را نیز از انبارها بعمل آورد که در زمره سایر روش‌ها می‌توان آنها را بررسی نمود.

 انواع موجودی‌های انبارها:

(۱)         مواد اولیه: برای ساخت محصولات که به مواد خام مشهور است. البته مواد اولیه ممکن است مواد خام و طبیعی نباشد بلکه محصول ساخته شده در یک کارخانه ممکن است ماده اولیه کارخانه دیگر باشد مثل نخ که محصول نهایی کارخانه نخ ریسی است اما ماده اولیه پارچه‌بافی است و پارچه نیز خود ماده اولیه کارخانجات و لباس دوزی‌هاست.

(۲)         کالای نیمه ساخته (کالای در جریان ساخت): که شامل بهای ناقص دستمزد و مواد و هزینه‌های سربار ساخت می‌باشد.

(۳)         کالای ساخته شده: کالاهای آماده برای فروش یا توزیعی هستند که ممکن است تهیه شده یا ساخته شده باشند.

(۴)         اجناس خریداری شده جهت فروش: که در مؤسسات تجاری و توزیع کننده این نوع موجودی بیشتر به چشم می‌خورد.

(۵)         مواد و لوازم مصرفی: که در تولید غیرمستقیم مؤثرند مثل گریس، روغن، ملزومات و غیره … .

(۶)         قطعات یدکی ماشین‌آلات: که جهت تعمیر ماشین‌آلات و دستگاه‌ها بکار می‌روند.

(۷)         ابزارآلات: که ابزار کارگاه‌ها برای تولید محصول می‌باشد.

(۸)         اجناس اسقاطی: اجناسی هستند که مستهلک شده و غیرقابل استفاده‌اند و معمولاً به مزایده گذاشته می‌شوند یا مورد تعمیر مجدد قرار می‌گیرند.

موجودی‌های مذکور باید در انبارها با نظم و طبقه‌بندی و جاگذاری و کدگذاری‌های مناسبی قرار بگیرند.

 سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:

سیستم مجموعه‌ای از اجزاء و عناصرست که با هم دارای ارتباط متقابلی می‌باشند و هر سیستمی دارای هدف است و غالباً برآیندی غیر از برآیند حاصل جمع برآیندهای اجزاء خود دارد. وجود این کلیت جدا با ویژگی‌های خاص خود در امور انبارداری مزایای زیادی را عاید ما می‌سازد که اهم این مزایا عبارتند از:

(۱)         شناسایی کالاهای موجود در انبار به نحوی آسانتر و دسترسی راحت‌تر به کالاها بخصوص در مؤسسات با حجم موجودی‌های زیاد و متنوع.

(۲)         تشکیل فایل‌های اطلاعاتی دقیق‌تر در بخش‌های مختلف و تسریع در امر ارسال آمار و اطلاعات تصمیم‌گیری‌‌های مدیریت.

(۳)         دادن اطلاعات دقیق و صحیح به سایر بخش‌های مؤسسه و ارتباط سیستماتیک و منظم اطلاعات میان آنها.

(۴)         رفع اشکال ناشی از اتکاء سیستم و مؤسسه به افراد معین در صورتی‌که فرد جدیدی مسئولیت انجام بخشی از فعالیت‌های سیستم را بر عهده گیرد در اسرع وقت از چهارچوب فعالیت‌ها و روابط سیستم اطلاع حاصل می‌نماید.

(۵)         ایجاد اطمینان خاطر در مدیریت و مسئولین بخش‌ها در صورت وجود سیستم منظم و تصمیم‌گیری بجا و به موقع متکی بر اطلاعات صحیح و کافی.

(۶)         ایجاد کنترل‌های دقیق در سیستم از طریق کنترل دائمی و ادواری موجودی‌های انبار و بررسی و رفع مغایرات احتمالی.

(۷)         کاهش هزینه‌های مصرف بدون مواد یا سهل انگاری در مصرف و حفظ مواد، رفت و آمدهای زاید و پیش‌بینی‌های غلط به علت نداشتن اطلاعات صحیح و به موقع هزینه‌های دیگر.

(۸)         پایه و اساسی جهت سیستم حسابداری صنعتی می‌گردد اگر سیستم نگهداری و ثبت میزان رسیده و مصرف مواد صحیح تعبیه شود.

(۹)         تأثیر روحی ناشی از وجود نظم و آگاهی مسئولین از میزان دقیق موجودی‌های و کاهش یا حذف احتمال سوءاستفاده توسط متصدیان یا انبارداران و مدیران و رئیس انبارها.

وظایف انباردار:

(۱)         توصیه و پیشنهاد روش‌های انبارداری و اصلاحی دیگر.

(۲)         اجرای سیستم و روش انبارداری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان.

(۳)         نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق رؤسای واحدهای تابعه.

(۴)         تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری شوند.

(۵)         نگهداری مدارک مربوط به موجودی‌های واقعی کالاها در مؤسسه.

(۶)         مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودی‌های انبار از لحاظ فساد و نابودی و سایر مخاطرات احتمالی.

(۷)         اجرای بودجه مصوب انبارها.

(۸)         مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبارداران و انتخاب انبارداران با معلومات و تنظیم برنامه‌های آموزشی آنان.

(۹)         مراقبت در ارسال گزارش‌های ماهیانه انبارها و سایر مکاتبات و انجام امور اداری.

نوشته طراحی یک سیستم انبارداری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.