بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

پروژه اقتصاد نفت –  بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت ۴۸ صفحه

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

۱۰۰۰۰ تومان – خرید


مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول ۱-۱و۲-۱، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال ۱۳۸۲نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول ۱-۱ نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد ۱۵۵ میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ ۵۷/۳۲ میلیارد بشکه است که در مجموع به ۵۷/۱۸۷ میلیارد بشکه می رسد(۱). البته رقم ۱۸۷ میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم ۱۸۷ میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: جایگاه ایران در بازار نفت و جهان ۲
بخش دوم: توازن میان درون نگری و برون نگری در بخش نفت ۲۷
نتیجه گیری ۴۷
پی نوشتها ۴۹

نوشته بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی بازیابی و احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : ۵۵ صفحه

مقدمه :
در این تحقیق احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن بررسی می شود. در ابتدای این تحقیق، معادلاتی که جهت پیش بینی ضریب نفوذ در سیالات فوق بحرانی با استفاده از پتانسیل بین مولکولی و تئوریهای مختلف ارائه شده، بررسی می شود. در سیستمهای بررسی شده بهترین تقریب برای تعیین ضریب نفوذ با توجه به داده های آزمایشگاهی از معادلات هیداک – مینهس و وایک – چنگ حاصل شده است. سپس یک واحد استخراج فوق بحرانی ناپیوسته با استفاده از حلال فوق بحرانی دی اکسید کربن ( Tc=30/950 Oc, pc=73/7bar)) در محدوده دما و فشار(۱۳ r T 1 و ۲۶/۱ Pr 95/0)طراحی و راه اندازی شده است. در پایان ، احیاء کاتالیستهای مستعمل به کمک سیال فوق بحرانی نسبت به احیاء حرارتی کاهش وزن بیشتری بر اثر استخراج کک کاتالیست حاصل می شود.
کاتالیست یک قاعده خیلی اساسی در تولید و انتقال سوختها و مواد شیمیایی می باشد . کاتالیست ها در خدمت نوع بشریت بوده اند ، حتی قبل از اینکه به عنوان یک پدیده خاص درسال ۱۸۳۵ توسط برزولیوس تشخیص داده شود . همانطور که میدانیم مبحث کاتالیست یک موضوع مهم می باشد که علاقه خیلی از دانشمندان و مهندسین به آن جذب شده است کاتالیستها عملاً در صنعت تصفیه نفت بکار می رود . تقریباً همه مواد نفتی در فرایندها ، توسط واکنشهای کاتالیستی تهیه می شوند . به عنوان مثال فرایندهای کراکینگ کاتالیستی ، الکیلاسیون ، ایزومراسیون ، هیدرو کراکینگ ، تبدیل کاتالیستی ، پلیمرزاسیون ، هیدروژناسیون و تصفیه هیدروژنی و در ساختن بنزین ، سوختهای جت و نفتهای کوره استفاده می شود .
کاتالیتها برای اولین بار در سال ۱۹۰۹ ، هنگامیکه استوالد به خاطر کارش جایزه نوبل را گرفت ،‌ به رسمیت شناخته شد، سه سال بعد آن افتخار به سباتیر بخشیده شد .
در بررسی بحران اخیر انرژی ودر دهه تحریم نفت عرب در سال ۱۹۷۳ و متعاقب آن فعالیتهای اُپک ، اهمیت کاتالیستها آشکار می شود و به سرعت شناخته می گردد ، یعنی کاتالیست تکیه گاهی برای مقدار زیادی انرژی تلقی می شود . این موادبوسیله ایالات متحده وملل صنعتی دیگر تولیدمی شوند .
این بخش شامل خلاصه ای از تاریخ کاتالیست و مختصری نیز در مورد تئوریهای اساسی می باشد .
همچنین اطلاعاتی نیز در باره جذب و انواع آن ، سنتیک و مفاهیم نقاط فعال، یونهای فلزی ، مشخصات مهم کاتالیست از قبیل فعالیت ، انتخاب کنندگی ، پایداری و مسمومیت و شرحی در مورد اندازه گیری جذب سطحی شیمیایی بر روی سطوح کاتالیست ارائه شده است.
به طور کلی این بخش یک دید کلی نسبت به موضوع کاتالیست خواهد داد .

 

فهرست مطالب

مقدمه

کاربرد سیالات فوق بحرانی در صنایع نفت و پتروشیمی

تاریخچه کاتالیست

پیشرفتهای مهم در علم کاتالیست

سموم کاتالیست

کثیف شدن کاتالیست

احیاء مجدد کاتالیست

بررسی احیا کاتالیست با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و مقایسه با احیا حرارتی

کاتالیستهای کراکینگ

برج احیا

ارزیابی کاتالیست

احیاءمجدد کاتالیست

احیاء کننده کاتالیست(Regenerator Section)

احیاء مجدد کاتالیست

بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی

روند بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی

کاربرد سیالات فوق بحرانی در صنایع شیمیایی

 

نوشته بررسی بازیابی و احیاء کاتالیست به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی بررسی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

گزارش کارآموزی بررسی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی   ۷۸ صفحه

 

 

فازهای ۴و۵ در یک نگاه

طرح توسعه فازهای۵ و۴ میدان گازی پارس جنوبی در مرداد ماه ۱۳۷۹ به صورت قرارداد بیع متقابل و با بودجه‌ای برابر ۱۹۲۸ میلیون دلار نفت و کنسرسیومی مرکب از شرکت ایتالیایی آجیب و شرکت پتروپارسی به نسبت ۶۰ و ۴۰ درصد منعقد شد . پس از آن پتروپارس نیمی از سهم خود رابه شرکت دولتی نیکو واگذار کرد . این فازها به اهداف استحصال گاز طبیعی به میزان روزانه ۵۰ میلیون متر ککعب، مایعات گازی روزانه ۸۰ هزار بشکه، گاز مایع سالانه یک میلیون و ۵۰ هزار تن،اتان سالانه یک میلیون تن، گوگرد به میزان ۴۰۰ تن در روز به منظور رفع کمبود گاز مورد نیاز داخل کشور، افزایش حجم گاز صادراتی و نیز امکان مصرف گاز به جای دیگر فرآورده‌های نفتی در برنامه طرح توسعه منطقه پارس جنوبی قرار گرفت .

 

عملیات اجرایی

گاز پالایش شده در فازهای ۵و۴ میدان گازی پارس جنوبی از طریق یک رشته خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۷۵ کیلومتر به خط لوله سراسری IGAT3 منتقل خواهد شد همچنین گاز مایع پس از سرد سازی در مخازن دو جداره نگهداری و برای صدور به شناورهای ویژه حمل آنها پمپ می‌شود . میعانات ذخیره شده در مخازن از طرق TIEIN به اسکله شناور در فاز یک جهت صدور منتقل می‌شود . خدمات پروژه در مجموع ۳ درصد حجم فعالیت‌های اجرایی یعنی معادل ۶ درصد هزینه پروژه، و چاه‌ها نیز ۷ درصد، حجم فعالیت‌های اجرایی برابر ۱۳ درصد هزینه هزینه پروژه را به خود اختصاص می‌دهند و تأسیسات خشکی نیز به ترتیب ۲۰ و ۷۰ درصد حجم فعالیت‌های اجرایی را شامل می‌شوند . که تأسیسات فرا ساحلی ۲۰درصد از هزینه پروژه، تأسیسات خشکی ۶۱ درصد این هزینه را شکل می‌دهند . دوره اجرایی کل پروژه ۵ ساله برنامه ریزی شده است .

بخش ساحلی

بخش خشکی فازهای ۴ و ۵ مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی از دو قسمت پالایشگاه ساحلی و خط لوله ۵۶ اینچ تشکیل شده است . دریافت سیال سه فاز از خط لوله زیر دریا و تفکیک آن به گاز، میعانات گازی و آب در سیلابگیر و پالایش گاز تا رسیدن به مشخصات فنی لازم از فرآیند اصلی پالایش در بخش فرا ساحلی محسوب می‌شوند . پالایش گاز شامل شیرین سازی،آب زدایی، جدا سازی متان از NGL فشرده سازی متان بر مصارف داخلی و جدا سازی اتان از NGL برای مصارف پتروشیمی، جدا سازی پروتان، بوتان NGL و پالایش آنها، علاوه بر آنها تثبیت میعانات گازی و جدا سازی گوگرد و جامد سازی آن به منظور صادرات می‌باشد .

 

بخش فرا ساحلی

تاسیسات بخش فرا ساحلی ۴ و ۵ شامل چهار بخش اصلی است که عبارت است از دو سکوی سر چاهی، مجموعه پل‌ها و مشعل‌ها و چاه‌ها و خط لوله زیر دریایی می‌باشد .

۱-سکوهای سر چاهی شامل دو سکوی SPD 6 , SPD5 است که هر یک دارای یکپایه چهار ستون به وزن ۱۱۹۴ ton(شمع‌های هر سکو ۱۵۰۰ تن) و یک عرشه به وزن ۲۲۰۰ تن در آبهای به عمق ۶۰ متر نصب و به فاصله ۱۰ کیلومتری از یکدیگر واقع شده اند . آزمایش سیال خروجی از سر چاه به صورت مستقل برای نظارت بر چاه‌ها و جداسازی گاز می‌باشد .

۲-مجموعه پلها و مشعل‌ها را می‌توان در دو قسمت سکوی نگه دارنده میانی و سکوهای نگه دارنده مشعل در نظر گرفت . ۲ پایه سه ستونه هر کدام ۴۱۰ تن و شمع‌های هر پایه ۴۵۰ تن، دو سه پایه نگه دارنده هر کدام به وزن ۱۱۵ تن، چهار عدد پل هر کدام ۱۸۳ تن، سکوی نگهدارنده میانی را تشکیل می‌دهند دو عدد پایه سه ستونه هر کدام ۴۰۶تن و شمعهای هر پایه ۴۵۰ تن دو عدد برجسه پایه هر کدام ۱۴۹تن و دو عدد سازه هر کدام به وزن ۹۰ تن اجزای سکوی نگه دارنده مشعل است .

۳-در فازهای ۴ و ۴ مجموعاً ۲۴ حلقه چاه تولیدی حفر می‌شود .

۴-دو رشته خط لوله زیر دریا هر یک به قطر۳۲ اینچ و طول ۱۰۲ کیلومتر ازفاز ۴ و ۹۲ کیلومتر از فاز ۵ برای انتقال تولیدات چاه‌ها به پالایشگاه خشکی در نظر گرفته شده است . همچنین دو رشته لوله به قطر ۴ اینچ و طول ۱۰۲ کیلومتر تا فاز ۴ و ۹۲ کیلومتر تا فاز ۵ برای انتقال محلول MEG اختصاص داده است .

 

ارزش محصولات تولیدی

تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای انتقال به شبکه گاز کشور و امکان جایگزینی حداکثر فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی در کشور با احتساب قیمت هر متر مکعب ۴ سنت معادل ۷۰۰ میلیون دلار در سال خواهد بود همچنین استحصال روزانه ۸۰ هزار بشکه مایعانات گازی بر اساس قیمت ۲۰ دار برای هر بشکه می‌تواند ۵۸۴ میلیون دلار در سال در آمد ارزی ایجاد کند .

تولید سالانه یک میلیون تن اتان برای تأمین خوراک در صنایع پتروشیمی و ۴۰۰ تن گوگرد نیز حائز اهمیت بسیار است .

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فازهای ۴ و ۵ در یک نگاه …………………………………………………………………………………….. ۱

واحد سطح ………………………………………………………………………………………………………………. ۴

واحد ۱۰۱…………………………………………………………………………………………………………………. ۸

واحد ۱۰۲ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

واحد ۱۰۳ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

واحد ۱۰۴ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

واحد ۱۰۵ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

واحد ۱۰۶ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

واحد ۱۰۷ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

واحد ۱۰۸ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

واحد ۱۰۹…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

واحد ۱۱۰…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

واحد ۱۱۱…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

واحد ۱۱۳ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

واحد ۱۱۴…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

واحد ۱۱۵…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

واحد ۱۱۶…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

واحد ۱۲۱ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

واحد ۱۲۴ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

واحد ۱۲۵ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

واحد ۱۲۶…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

واحد ۱۲۷ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

واحد ۱۲۸…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

واحد ۱۲۹ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

واحد ۱۳۰ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

واحد ۱۳۲ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

واحدهای ۱۴۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲ ………………………………………………………………………………… ۷۲

واحد ۱۴۵ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

واحد ۱۴۶ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

نوشته گزارش کارآموزی بررسی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

آسیب های نانو بر سلامت انسان و راهکارها

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

پروژه آسیب های نانو بر سلامت انسان و راهکارها ۵۶ صفحه

مقدمه
در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که مواد را می‌توان آنقدر به اجزاء کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خردناشدنی هستند و این ذرات بنیان مواد را تشکیل می‌دهند، شاید بتوان دموکریتوس فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علوم نانو دانست چرا که در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح او اولین کسی بود که واژه اتم را که به معنی تقسیم‌نشدنی در زبان یونانی است برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد.
با تحقیقات و آزمایش‌های بسیار، دانشمندان تاکنون ۱۰۸ نوع اتم و تعداد زیادی ایزوتوپ کشف کرده‌اند. آنها همچنین پی برده اند که اتم‌ها از ذرات کوچکتری مانند کوارک‌ها و لپتون‌ها تشکیل شده‌اند. با این حال این کشف‌ها در تاریخ پیدایش این فناوری پیچیده زیاد مهم نیست. نقطه شروع و توسعه اولیه فناوری نانو به طور دقیق مشخص نیست. شاید بتوان گفت که اولین نانوتکنولوژیست‌ها شیشه‌گران قرون وسطایی بوده‌اند که از قالب‌های قدیمی(Medieal forges) برای شکل‌دادن شیشه‌هایشان استفاده می‌کرده‌اند. البته این شیشه‌گران نمی‌دانستند که چرا با اضافه‌کردن طلا به شیشه رنگ آن تغییر می‌کند. در آن زمان برای ساخت شیشه‌های کلیساهای قرون وسطایی از ذرات نانومتری طلا استفاده می‌‌شده است و با این کار شیشه‌های رنگی بسیار جذابی بدست می‌آمده است. این قبیل شیشه‌ها هم‌اکنون در بین شیشه‌های بسیار قدیمی یافت می‌شوند. رنگ به‌وجودآمده در این شیشه‌ها برپایه این حقیقت استوار است که مواد با ابعاد نانو دارای همان خواص مواد با ابعاد میکرو نمی‌باشند. در واقع یافتن مثالهایی برای استفاده از نانو ذرات فلزی چندان سخت نیست.رنگدانه‌های تزیینی جام مشهور لیکرگوس در روم باستان ( قرن چهارم بعد از میلاد) نمونه‌ای از آنهاست. این جام هنوز در موزه بریتانیا قرار دارد و بسته به جهت نور تابیده به آن رنگهای متفاوتی دارد. نور انعکاس یافته از آن سبز است ولی اگر نوری از درون آن بتابد، به رنگ قرمز دیده می‌شود. آنالیز این شیشه حکایت از وجود مقادیر بسیار اندکی از بلورهای فلزی ریز۷۰۰ (nm) دارد ، که حاوی نقره و طلا با نسبت مولی تقریبا ۱۴ به ۱ است حضور این نانوبلورها باعث رنگ ویژه جام لیکرگوس گشته است.
در سال۱۹۵۹ ریچارد فاینمن مقاله‌ای را درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. باوجود موقعیت‌هایی که توسط بسیاری تا آن زمان کسب‌شده بود، ریچارد. پی. فاینمن را به عنوان پایه گذار این علم می‌شناسند. فاینمن که بعدها جایزه نوبل را در فیزیک دریافت کرد درآن سال در یک مهمانی شام که توسط انجمن فیزیک آمریکا برگزار شده بود، سخنرانی کرد و ایده فناوری نانو را برای عموم مردم آشکار ساخت.
عنوان سخنرانی وی «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» بود.
سخنرانی او شامل این مطلب بود که می‌توان تمام دایره‌المعارف بریتانیکا را بر روی یک سنجاق نگارش کرد.یعنی ابعاد آن به اندازه۲۵۰۰۰/۱ابعاد واقعیش کوچک می شود. او همچنین از دوتایی‌کردن اتم‌ها برای کاهش ابعاد کامپیوترها سخن گفت (در آن زمان ابعاد کامپیوترها بسیار بزرگتر از ابعاد کنونی بودند اما او احتمال می‌داد که ابعاد آنها را بتوان حتی از ابعاد کامپیوترهای کنونی نیز کوچکتر کرد. او همچنین در آن سخنرانی توسعه بیشتر فناوری نانو را پیش‌بینی نمود.

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه نانو تکنولوژی
تحقیقات نانوتکنولوژی
بررسی آسیب های فناوری نانو بر سلامت انسان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
مضررات فناوری نانو و پیشنهاداتی در این راستا
بررسی نمونه هایی از آسیب های نانو بر سلامتی انسان
تنفس نانوذرات
سیلیکوسیس و آزبستوسیس
آلودگی ذره‌ای هوا
خطرات نانو ذرات
● اثرات مضر بر سلامتی
● منابع نانو ذرات
الف) نانوذرات طبیعی
ب) نانوذرات انسانی
ج) نانو ذرات مصنوعی ( ساخته دست بشر)
اثار ناشناخته فناوری نانو بر سلامتی

پیشنهادات و نقطه نظرات نویسنده :
خلاصه و چشم‌انداز بحث
منابع

نوشته آسیب های نانو بر سلامت انسان و راهکارها اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله کاربرد مشتق

۴۰۰۰ تومان – خرید

 

مقاله کاربرد مشتق  ۲۱ صفحه

فصل اول:
چکیده:
تا حالا بارها شنیده ایم که ریاضی درس شیرینیه اما شاید تا حالا به این زیبایی وشیرینی توجه نکرده باشیم.شاید شما جزو آن دسته افرادی هستید که فکر می کنند ریاضی درسی خشک است و یا بلعکس فکر می کنید درس جذابی است.به هر حال ریاضیات محصول مستقیم نبوغ خود ماست.وعرصه ای است ذهنی.هدف من در این مقاله این است که درک زیبایی ریاضیات وکاربرد آن در موارد مختلف برای همه آسان گردد وسعی کرده ام نمونه هایی از این کاربرد
ها را در دسترس شما قرار دهم.
فصل دوم:
مقدمه:
هر آدمی از دیدن یک منظره سر سبز آرامش می یابد و به فکر فرو می رود.شاعر احساس درونی خود را با شمع ونقاش با قلم بیان میکند.گیاه شناس در پی گیاه خود وداروشناس در پی داروست.وریاضیدان نحوه ی همه ی این ها را مورد مطالعه قرار می دهد .آری ریاضیات سرشار از زیبایی و هنر است.
یکی از این مباحث زیبا در ریاضیات مشتق وکاربرد آن میباشد.ممکن است برا ی خیلی از شما سوال باشد که کاربرد مشتق و نمودارهای آن در کجاست واصلا آیا کاربردی دارند؟در ادامه به معرفی آن در زندگی ویکی از کاربردهایش در رشته مهندسی ها می پردازیم.

فهرست صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….۳
چکیده
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….۳
مقدمه
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………۴
معرفی مشتق گیری ومشتق پذیری از دیدگاه ریاضی
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………۵
بررسی مشتق از نظر هندسی
فص پنجم……………………………………………………………………………………………………………..۷
مشتق در زندگی
فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………۹
مهندسی نفت شیمی ونمودارهای مشتق
فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………………۱۱
سهولت مهندسی مکانیک فیزیک با مشتق ریاضیات
فصل هشتم……………………………………………………………………………………………………………۱۶
مشتقات جزیی در مهندسی های فیزیک(مهندسی برق. فیزیک و …..)
فصل نهم………………………………………………………………………………………………………………۱۸
مهندسی رودخانه در پل سازی و مشتق ها(بدون مشخصات هندسی)
فصل دهم…………………………………………………………………………………………………………….۲۰
نتیجه گیری
فصل یازدهم………………………………………………………………………………………………………….۲۱
منابع ومراجع

نوشته مقاله کاربرد مشتق اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی سیمان بهبهان

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

کارآموزی سیمان بهبهان ۸۱ صفحه

پیشگفتار:

سیمان پودری است نرم ، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ که اساساً مرکب است از ترکیبات پخته شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیکیون ، اکسید آلومینیم و اکسید آهن ، ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوایا در زیر آب سخت شده و در زیر آب ضمن داشتن ثبات حجم، مقاومت خود را نیز حفظ نموده و در فاصله ۲۸ روز در زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت ۲۵ نیوتن بر میلیمتر مربع است. سیمان جزء اساسی و جدائی ناپذیر بتن است و بتن به عنوان یک ماده و مصالح ساختمانی با مفهوم ملات و سنگ مصنوعی دارای قدمت زیادی است فینیقی ها در حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلادیونانی ، ها در حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد و رومی ها در حدود ۱۰۰ سال پیش از میلاد قادر به تهیه مصالحی بوده اند که در مقابل آب سخت می شده اند . آثار باقیمانده از تخت جمشید و پل های قبل از اسلام مؤید این است که ایرانیان از ازمنه بسیار قدیم قادر به تهیه ملاتهای آبی بوده اند ومصالحی را ابداع کرده اند که قادر به تحمل فشار و حفظ انسجام خود در مجاور آب بوده اند.
سیمانها مواد چسبنده ای هستند که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند . این تعریف از سیمان دارای آنچنان جامعیتی است که می تواند شامل انواع چسبهای مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ ویا فلزات به یکدیگر بکار می روند نیز شود . نمونه ای از این چسبها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره سیمان مورد مصرف دارد و خاصیت اصلی آن این است که آجر نسوز ( که یک جسم سرامیکی است ) را به بدنه کوره ( آهن ) می چسباند ، همچنین انـــواع سیمان های دیگر که در دانپزشکی مورد مصرف دارند ، از جمـــــله چسب ها می باشند .
آنچه که از کلمه سیمان در نظر است ، آن نوع از سیمان ها ست که دارای ریشه آهکی می باشند . بعبارت دیگر سیمانهایی که ماده اصلی تشکیل دهنده آنها آهک است،ماده اولیه اصلی آنها سنگ آهک می باشد . براین اساس سیمان ترکیبی است از اکسید کلسیم ( آهک ) با سایر اکسیده ها نظیر اکسید آلومینیم ، اکسید سیلیسم ، اکسید آهن ، اکسید منیزیم و اکسیدهای قلیایی که میل ترکیب با آب را داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب به مـــرور سخت می گـــردد و دارای مقـــــــاومت می شود.
قسمت اصلی سیمان پرتلند از اوئل قرن نوزدهم شروع شده است و در ابتدا از کوره هایی با ظرفیت ۵ تن در هفته که کاملاً شبیه کوره آهکی پزی بوده اند استفاده می شده است . به مرور، هماهنگ با افـــزایش تقاضا برای این کالای معجزه گر ابداعاتی در ساختمان کوره ها و نحوه تولید صورت گرفت . در اوائل قرن بیستم کوره دوار سیمان ابداع شد و قدم دیگری در جهت پاسخگویی به تقاضای سیمان برداشته شد . ثمره ۸۰ سال کار و استفاده از تکنولوژی روی کوره های دوار سیمان،منتهی به این شده است که هم اکنون کوره های با ظرفیت روزانه بیش از ۱۰۰۰۰ هزار تن در حال کار است .
هم اکنون تولید جهانی سیمان بیش ازیک میلیـــــارد تن است و پیش بینی می شود تا سال ۱۹۹۰ تولید جهانی سیمان به یک میلیاردو دویست میلیون تن برسد . از نظر تولید سیمان دارای بالاترین رقم در میان کالای صنعتی جهـــــان می باشد بطور متوسط برای تولید هر تن سیمان ۶/۱ تن مواد اولیه معدنی نظیر سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ گچ ، سنگ آهن ، مارل و سیلیس لازم است . در نتیجه در سطح جهانی صنعت سیمان سالانه نزدیک به دو میلیارد تن مواد اولیه مصرف می کنید .
اولین کوره سیمان ایران با ظرفیت روزانه ۱۰۰ تن در سال ۱۳۱۲ در شهر ری به بهره برداری رسسید ( تقریباً ۵۰ سال پس از ژاپن ، ۶۰ سال پس از آمریکا ، ۷۰ سال پس از آلمان و ۱۰۰ سال س از انگلستان ) . هم اکنـون ظرفیت اسمی کارخانجات سیمان ایران در حدود ۵/۱۷ میلیون تن است و متوسط تولید سالانه سه ساله اخیر بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده است که معادل تولید و مصرف سرانه ۲۲۰ کیلو گرم است

تاریخچه سیمان در ایران
سیمان کالایی ارزان و سنگین می باشد و مصرف آن وقتی ممکن و مقرون به صرفه است ، که محل تولید و مصرف تا حد امکان نزدیک به یکدیگر باشند . در ابتدای ساخت تأسیسات راه آهن مقادیر قابل توجهی سیمان از خارج وارد گردید و سپس تصمیم براین شد که با توجه به وفور و مواد اولیه سیمان از محل عواید حاصل از قند و شکر اقدام به تأسیس یک کارخانه ۱۰۰ تنی سیمان شود . در سال ۱۳۱۰ این تصمیم به مرحله اجرا در آمد و مطالعات اولیه زمین شناسی منجر به انتخاب محلی واقع در ۷ کیلومتری جنوب تهران ودر نزدیکی کوه بی بی شهربانو گردید .
کار احداث کارخانه در بهمن ماه ۱۳۱۲ در دامنه کوه سرسره به پایان رسید و بلافاصله بهره برداری از آن بنام کارخانه سیمان ری شروع گردید .
با گذشت زمان و فزونی کارهای عمرانی تولید این کارخانه جوابگوی نیازها نبود و لذا در سال ۱۳۱۴ کارخانه دیگری با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن خریداری گردید و در سال ۱۳۱۵ در جوار کارخانه قبلی ساختمانی آن شروع و در سال ۱۳۱۶بهره برداری از واحد دوم آغاز گردید .
در ابتدای ورود و تولید سیمان در ایران ، استقبال عامه از این محصول معجزه گر زیاد نبود و تمایل مردم بیشتر به استفاده از محصولات سنتی بود به مرور با شناخت خواص استثنایی سیمان تقاضا برای مصرف آن بالا رفت لذا مردم تصمیم به خریداری یک واحد ۳۰۰ تنی دیگر گرفته شد . بعلت مواجه با جنگ جهانی دوم خصوصاً اینکه کارخانه خریداری شده از آلمان بود و کشور آلمان درگیر جنگ بود ، از اینرو ارتباط با آلمان وجود نداشت . به دلیل جنگ کارها در مرحله ساختمان متوفق ماند . چند سال پس از خاتمه جنگ در سال ۱۳۳۰مجدداً با کمپانی سازنده ( پولی زیوس ) رابطه برقرار شد و در نتجه با ادامه و تکمیل کارهای باقیمانده نهایتاً در نیمه دوم سال ۱۳۳۴ واحد سوم سیمان به بهره برداری رسید .
قبل از جنگ جهانی دوم فکر احداث کارخانه جات سیمان در دیگر مناطق کشور ایران اوج گرفت ولی به دلیل بروز جنگ ومشکلات ناشی از عوارض جنگ عملاً در این زمینه توفیقی حاصل نشد . در فاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰واحد های مشروحه زیر به بهره برداری رسیده بودند :
سیمان ری – سیمان تهران – سیمان مشهد – سیمان دورود – سیمان اصفهان – سیمان شمال – سیمان لوشان .
ظرفیت تولید سالانه این واحد ها جمعاً حدود ۰۰۰/۹۰۰ تن بود .

 

فهرست مطالب

 

تاریخچه سیمان در ایران

بخش اول
معرفی محل کار اموزی
مشخصات طرح سیمان خوزستان

بخش دوم
کلیات فعالیت های انجام گرفته تا کنون

فصـل سوم
شرح فعالیت های انجام شده

فصـل چهارم

شرح مطالب و علوم آموخته شده

فصـل پنجم

نتیجه گیری

نوشته کارآموزی سیمان بهبهان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی ۶۴ صفحه

مقدمه :
در ابتدای این گزارش کارآموزی مقدمه کوتاهی بیان خواهم کرد در مورد فعالیتها و کارهایی که ما انجام دادیم. این عملیات شامل انجام واکنش های شیمی و بیوشیمی می باشد آزمایشگاه تشخیص طبی سینا مکان انجام دوره کار آموزی من بود که این قسمت خود از چند بخش تشکیل شده که نام برده و مختصر مطالبی درباره کارهایی که درهرکدام از بخش ها صورت می گیرد توضیح خواهم داد.
۱- بخش خون شناسی ( هماتولوژی )
۲- بخش میکروب شناسی ( میکروبیولوژی)
۳- بخش بیوشیمی
۴- بخش انگل شناسی (تجزیه ادار و مدفوع )
۵- سرولوژی ( هورمون شناسی )
در قسمت اول که خون شناسی نام دارد شمارش سلول های خونی به صورت کمی و کیفی انجام می شود و شامل آزمایشهایی است که بر روی خون کامل انجام می شود.
برای مثال : یک ماده ضد انعقادی که ما با آن آشنایی داریم به نام EDTA ( اتیلن دای آمین تترااستیک اسید ) که این ماده باعث خروج کلسیم می شود که در نتیجه باعث می شود خونی لخته شود از اینجا به این نتیجه می رسیم که یکی از فاکتورهای مهم در انعقاد خون یون کلسیم است.
خون در مجموعه شامل ۵۵% سرم یا پلاسمای خون است که ۴۰% آن سلول های خونی هستند که تقریباً ۴۲% گلبول های قرمز۱% گلبول های سفید و ۲% تا ۱ پلاک ها هستند . در قسمت هما تولوژی کلاوه برشمارش سلولهای خونی که شامل ( گلبولهای قرمز ، سفید و پلاکتها از نظر هر فولوژی سلولی نیز بررسی می کنند از طریق رنگ آمیزی و مشاهده کردن در زیر میکروسکوپ که در این قسمت انواع سرطان ها _ کم خونی _ اختلالات انعقادی که مربوط به پلاکت ها و … است بررسی می شود ( شمارش کامل سلول ها را CBC می گویند)
بخش بعدی میکروب شناسی که شامل باکتری شناسی که بررسی کلیه باکتری های بیماری زا در ادرار وخون ومایع مغزی نخاعی وکلیه مایعات بدن وپوست وغیره می پردازد وعلاوه بر تشخیص میکروب نوع آنتی بیوتیک نیز مشخص می شود در قسمت قارچ شناسی ، کلیه قارچ های بیماری زا برای پوست ، ناخن ، مو و کلیه اعضای بدن بررسی می شود.
بخش ویروس شناسی نیز بیشتر در مراکز تحقیقاتی کاربرد دارد.
بخش سوم ، بخش سرولوژی ( سرم شناسی است . بر روی سرم خون تحقیقات انجام داده و کلیه بیماریها عفونی از قبیل حصبه ، تب مالت ، سلفیس ، ایدز ، هپاتیت ، آنفولانزا و سرخک و غیره انجام داد. بخش انگل شناسی هم که کلیه کرم های انگلی و تک یافته ها را بررسی و گزارش می کند . و بخش مهم و آخر بخش بیوشیمی است که مهمترین قسمت کار ماست که بیشتر کار ما مربوط به این قسمت و شامل تستهایی است که روی سرم خون ( پلاسما ) انجام می شود . مقدار پارامترهایی مثل اوره ، چربی ، کلسترول و غیره را بوسیله آزمایشات شیمیایی بدست می آوردند .
در گذشته این آزمایشگاه تمام آزمایشات خود را بوسیله آزمایشهای دستی انجام می دادند اما با ورود دستگاهها به صورت اتوماتیک انجام می شد که اساس کار اغلب آنها کالریمتری یا رنگ سنجی و اسپکتروفتومتری است.
این مقدمه ای بود درباره این آزمایشگاه که در فصلهای این تحقیق بیشتر توضیح خواهم داد.

فصل اول : قندها
ساکاریدها یا هیدروکربورها، که مواد قندی نیز نامیده می شود ، در مواد مختلفی از جمله نشاسته ، حبوبات ، میوه جات، سبزیجات ، گندم و حتی بمقدار کمتر در مواد پروتئینی مثل گوشت ، یافت می شوند. بدن نیز دارای مقداری مواد قندی بصورت ذخیره گلیکوژن می باشد که درکبد و عضلات ذخیره می گردد. گلوکز در اثر سوخت و ساز ، تولید انرژی نموده و همراه با متابولیسم سایر مواد ، انرژی مورد نیاز بدن تأمین می نماید. متابولیسم یک گرم گلوکز ، چهار کیلو کالری حرارات تولید می نماید. نشاسته ، گلیکوژن ، سلولزوپکتین ، از جمله گلوسیدهایی می باشند که در اقتصاد انرژی سلولی شرکت می نمایند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

___________________________________________________

مقدمه :                                                                                              ۱

 

فصل اول : قندها                                                                       

متابولیسم قندها                                                                                   ۴

اندازه گیری گلوکز در سدیم                                                                      ۴

روش فولن وو                                                                                       ۶

روش اندازه گیری گلوکز بطریقه ارتوتوئیدین                                                     ۶

اندازه گیری گلوکز به روش اکسیداز                                                            ۱۱

آزمایش تحمل گلوکز G.G.T      ۱۵

 

فصل دوم : NPNها- آزمایشات کلیوی                                               

مقدمه                                                                                              ۲۰

آزمایشات کلیه                                                                                    ۲۱

NPNها یامواد ازت دار غیر پروتئینی                                                            ۲۲

BUN یا ازت اوره خون                                                                             ۲۳

کراتین وکراتی نین                                                                                ۲۵

اندازه گیری کراتی نین                                                                           ۲۶

اسید اوریک                                                                                        ۲۸

روش اندازه گیری                                                                                ۲۹

اصول اندازه گیری NPNها                                                                     ۳۱

 

 

فصل سوم : متابولیسم وتغییرات فیزیوپاتولوژیک چربی ها

مقدمه                                                                                            ۳۳

ارزش چربی ها در بدن                                                                        ۳۳

اصول اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از روش Sigma                    ۳۴

روش اندازه گیری تری گلیسرید Sigma                                                ۳۶

 

فصل چهارم : الکترولیتها

مقدمه                                                                                           ۳۸

سدیم Sodium                                                                                   ۳۸

اهمیت کلینیکی                                                                                ۳۹

اندازه گیری سدیم                                                                             ۴۰

پتاسیم Potassum                                                                               ۴۳

کاهش پتاسیم سرم یا Hypotassium Hypo Kalemia                           ۴۴

افزایش پتاسیم سرم یا HypoKalemia یا Hper Potassemi                  ۴۴

اندازه گیری پتاسیم در سرم                                                                 ۴۵

روشهای اندازه گیری پتاسیم در مایعات بدن                                              ۴۵

نکات مربوط به اندازه گیری سدیم وپتاسیم بوسیله فیلم فتومتر                        ۴۶

اندازه گیری Na+ وk+ سرم خون                                                            ۵۱

CL کلر                                                                                          ۵۲

روشهای اندازه گیری کلر در مایعات بدن                                                   ۵۴

اندازه گیری با استفاده از تیتراتور آکسفورد                                                ۵۸

اندازه گیری CO 2 توتال یا CtCO2        ۶۱

اندازه گیری بی کربنات در پلاسما                                                          ۶۱

اندازه گیری غلظت بی کربنات به روش تیتراسیون Oxford                      ۶۲

روش اندازه گیری بی کربنات Oxford Tirator                                     ۶۳

روش اندازه گیری کلسیم ادراربا استفاده از تیتراتور آکسفورد                ۶۶

فصل پنجم : وسایل الکتریک آزمایشگاه

اسپکتوفتومتر                                                                                      ۶۹

الکتروفورز                                                                                         ۷۱

اسپکتروفتومتر جذب اتمی                                                                     ۷۴

سانتریفیوژ                                                                                         ۷۵

بن ماری                                                                                            ۷۶

مخلوط کن لوله                                                                                    ۷۶

هیتر                                                                                                 ۷۷

کروماتوگرافی                                                                                      ۷۷

کروماتوگرافی کاغذی قندها                                                                     ۷۸

کروماتوگرافی نازک لایه – تشخیص اسیدهای آمینه                                         ۸۲

کروماتوگرافی گاز مایع (GLC)                                                           ۸۵

کروماتوگرافی تعویض یونی                                                                       ۸۵

اتوآنالیزرها                                                                                          ۸۶

سنتریفیکم                                                                                        ۸۷

سایر دستگاهها                                                                                 ۸۷

منابع                                                                                               ۹۰

 

 

نوشته گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی آب و فاضلاب بوشهر ۱۲۳ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

تصفیه خانه فاضلاب
مبانی طرح تصفیه خانه فاضلاب بوشهر
یکی ازمهمترین پارامترهای هر طرح ، مبانی و معیارهای مورد استفاده ، در آن طرح میباشد . زیرا مبانی طرح پایه و اساس آن طرح محسوب میشوند و هر گونه بی دقتی و سهل انگاری در محاسبه و یا براوردها مطمئناً طرح مورد نظر را بهنگام بهره برداری با شکست و عدم موفقیت روبرو خواهد کرد.
انچه که به عنوان مبانی طراحی در ارائه طرحهای تصفیه فاضلاب و پساب مورد استفاده قرار میگیرد بشرح ذیل می باشد :
۱-دوره طرح
۲-جمعیت در دروه های طرح
۳-سرانه تولید فاضلاب ، سرانه BOD5 و سرانه مواد معلق در دوره های طرح درجه حرارت و تبخیر مطلق و کلیفرمهای مدفوعی و در مورد بعضی از سیستمهای تصفیه فاضلاب مثل برکه ها عوامل محیطی مانند تشعشعات نور خورشید و طور روز و طول و عرض جغرافیایی منطقه همچنین الگوهای رشد جلبکها و تغییرات روزانه و فصلی آنها ضروری است .
۴-ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
۵-میزان پس آبهای صنعتی که همراه فاضلاب در دوره طرح تصفیه خواهد شد و جمعیت معادل فاضلابهای صنعتی
۶-میزان نشتاب ( INFILTERATION) و ابهای نفوذی
۷-سیستمهای تصفیه فاضلاب
۸-درجه تصفیه فاضلاب
۹-مصارف فاضلاب و پساب تصفیه شده
حال به شرح هر کدام از این پارامترها می پردازیم :
دوره طرح
یکی از پارامترهای مهم و موثر در طرح تصفیه خانه های فاضلاب ، دوره طرح آن میباشد . چنانچه در انتخاب دوره طرح قصور و بی دقتی رخ دهد ، در آینده و به هنگام بهره برداری از طرح مسائل و مشکلات متعددی نمایان خواهد شد .
با توجه به توضیحاتی که ارائه گردیده است ، دوره طرح تصفیه خانه شهر بوشهر ۲۵ سال در نظر گرفته شده است که سال شروع طرح ۱۳۸۰ و سال پایان ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و دوره طرح به دو مرحله اجرایی ۱۰ و ۱۵ ساله تقسیم گردیده است .
سرانه تولید فاضلاب ، سرانه BOD5 و سرانه مواد معلق در دوره های طرح
با توجه به اینکه در خصوص مشخصه های کمی و کیفی فاضلاب شهر بوشهر اطلاعات مورد نیاز در دسترس نبوده است ، با توجه به مشخصات فاضلاب برخی شهرهای استان بوشهر که در جدول ۱-۱ نشان داده شده است و همچنین حدود استاندارد آن نسبت به تعیین میزان پارامترهای مورد نیاز اقدام شده است که بشرح زیر توضیح داده می شود :

 

همانطور که در بخشهای قبلی توضیح داده شده مشخصات فاضلاب شهر بوشهردر دوره های اجرایی طرح بشرح جدول ( ۸-۲) تعیین میگردد :

جدول ( ۲-۱) : مشخصات فاضلاب شهربوشهر
دبی ماکزیمم در فصل بارندگی
دبی ماکزیمم در فصل خشک
دبی متوسط

ب) سرانه SS , TOD , COD , BOD5 :
بطور کلی بار آلی و سایر پارامترهای فاضلاب شهری برای تمامی کشورها و حتی در پاره ای از مواقع برای شهرهای یک کشور یکسان نبوده و دارای تفاوتهایی میباشد ، کهخ این تفاوتها بستگی مستقیم به اداب و رسوم ، تغذیه ، شرایط بهداشتی و غیره دارد . بنابراین برای طراحی یک سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب لازم است حداقل اطلاعات نسبتاً دقیقی از میزانم بار آلی و سایر پتارامترهای فاضلاب شهری در دست باشد . آمار بدست آمده از آنالیز فاضلاب بعضی از شهرهای کشور نشان میدهد که درجه الودگی فاضلابهای شهری بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه آب بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیگرم در لیتر BOD5 تغییر میکند . کهخ این مشاور برای شهر بوشهر میزان ۲۵۰ میلیگرم در لیتر ذخی۵ و یا سرانه ۳۰ گرمک در روز در نظر گرفته است .
در عمل میتوان بطور تقریبی نسبت BOD5 / COD برای فاضلابهای خام را برابر ۴/۰ تا ۸/۰ و نسبت BOD5 /COD را برابر ۳/۱ در نظر گرفته است . مقدار سرانه مواد جامد معلق (SS) فاضلاب ۵۶ گرم برای هر نفر در روز میباشد .

نوشته کارآموزی آب و فاضلاب بوشهر ۱۲۳ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه ساختمانی ۱۰۲ صفحه

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

مقدمه ای بر برنامه ریزی وکنترل پروژه :
تاریخ تمدن بشر با تولید و یا به وجود آوردن چیزی همراه بوده و بی شک برای آنچه که می بایست ساخته شود، هرچند ساده، امور ساخت بصورت نظری در فکر طراح ، سازنده و صاحب کار برنامه ریزی می شده است.
اولین ملاحظات علمی برای دستیابی به روشهای برنامه ریزی، در اوایل قرن بیستم، توسط هنری گانت و فردریک تایلور به عمل آمده است. این دو دانشمند برای برنامه ریزی پروژه ها از یک نمودار که محور افقی آن نشان دهنده عامل زمان (تاریخ ها) و محور عمودی آن نشانگر فعالیتهای لازم در اجرای پروژه بود استفاده نمودند. این نمودارها که بعداً به نمودارهای گانت و نمودارهای میله ای مشهور شدند، از ساده ترین نمنودارها برای نشان دادن زمان های آغاز و پایان فعالیتها بوده، و هنوز در بسیاری از مؤسسات و سازمانها به عنوان تنها روش برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند. از اشکالات عمده نمودارهای گانت اسن است که ارتباط بین تاریخهای اجرای فعالیتهای پروژه، و ترتیب تقدم و تأخر بین آنها در این نمودارها بخوبی مشهود نیست.
بنابراین، در صورتی که در یک یا چند فعالیت تأخیری رخ بدهد، اثرات چنین
دیر کردهایی بر سایر فعالیت ها و در نتیجه بر تاریخ تکمیل پروژه براحتی قابل درک نمی باشد. شاید وجود همین نارسایی باعث شد که در حدود اواسط قرن بیستم، روشهای برنامه ریزی دیگری نیز ابداع شده و مورد استفاده قرار گیرند.
در سالهای دهه ۱۹۵۰، گروهی از دانشمندان علوم تحقیق در عملیات به فکر ایجاد روشهای کاملتری برای برنامه ریزی پروژه ها افتادند . اولین گروهی که نتایج قابل قبولی را از کارهای خود ارائه داد، وابسته به هیأت مرکزی تولید انرژی الکتریکی در انگلیس بود. این گروه تکنیکی را با عنوان طولانی ترین مسیر غیر قابل کاهش رویدادها، برای اجرای پروژه تعمیرات اساسی یک نیروگاه برق ابداع نمود. این روش که بعدها بنام تکنیک اصلی نامیده شد، در حد قابل قبولی کارآ و مفید بوده و دارای تشابه زیادی به روشهای CPM و PERT بود ، ولی این روش هرگز به صورت رسمی چاپ و منتشر نشد. تقریباً همزمان با این رویداد، شرکت تولیدی دوپان یک گروه تحقیقاتی را مأمور بررسی کاربردهای روشهای جدید مدیریت در امور مهندسی شرکت نمود. در سال ۱۹۵۷ مرکز پژوهشهای علمی شرکت «یونی واک» به سرپرستی دکتر
« جان ماچ لی» ، برای ادامه این تحقیقات به شرکت «دوان» پیوست و همراه با آنها مهندس «کلی» از شرکت رمینگتون نیز به تیم پژوهشی دوپان و یونی واک ملحق گردید. سرپرستی گروه دوپان با شخصی بنا «واکر» بود. نتیجه کار این گروه، ابداع روش مسیر بحرانی (CPM) بود. این روش برای اواین بار در پروژه ساخت یک کارخانه برای شرکت دوپان، با سرمایه ای حدود ده میلیون دلار بکار گرفته شد. دومین کاربرد روش CPM ، در پروژه تعمیرات اساسی یکی دیگر از کارخانجات دوپان بود. در اجرای پروژه تعمیرات کاساسی در این کارخانه گه دارای سیستم تولیدی پیوسته بود، لازم بود که در طول اجرای پروژه ، تولید کارخانه متوقف شود و بنابراین هرگونه اقدام و ابتکاری که می توانست در کاهش زمان تعمیرات مؤثر باشد، کمک مهمی به امر تولید و اقتصاد شرکت می نمود. کار تعمیرات اساسی در این کارخانه در گذشته چندین بار با متوسط زمان رکود (توقف کارخانه) حدود ۱۲۵ ساعت در صورت گرفته بود. با کاربرد روش CPM ، زمان کل تعمیرات (رکود تولید) از متوسط ۱۲۵ ساعت به ۹۳ ساعت کاش یافت و در دوره های بعدی این زمان به ۷۴ ساعت رسید .

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱
تعریف پروژه ۶
سازمان یک پروژه ۷
مفهوم مدیریت پروژه ۹
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۶
معرفی شبکه های CPM ، PERT ، GERT ۱۹
مزایای کاربرد روش های برنامه ریزی شبکه ۲۲
ساختار شبکه ۲۴
تعاریف و واژه های مربوط به شبکه ۳۱
قوانین مربوط به رسم شبکه های بحرانی ۳۵
سایر اطلاعات در رسم شبکه ۳۹
برآورد مدت اجرای فعالیتهای پروژه ۴۰
قوانین مورفی ۴۳
براورد اجرای عادی ۴۶
برآورد مدت اجرای پروژه ۴۷
مدت اجرای پروژه ۴۸
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم پروژه ۵۰
اهمیت رابطه زمان – هزینه پروژه ۵۲
راه های کاهش مدت اجرای پروژه ۵۵
برنامه ریزی و تخصیص منابع ۵۸
ضرورت و مفهوم نظارت و هدفهای آن ۶۳
نمودار گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان ۶۶
کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها ۶۹
معرفی Microsoft Project ۷۱
عملکرد MSP در یک پروژه ۷۲
فصل دوم : برنامه ریزی و کنترل پروژه در مهندسی و ساختمان
تاریخچه امور مهندسی و ساختمان ۹۵
انواع قراردادهای فنی و ساختمانی ۹۶
حدود کار ۹۹
مدت اجرای کار ۹۸
کارهای عمومی و تسهیلات ۹۸
کارهای اجرایی پروژه ( بخش سیویل ) ۱۰۰
کارهای تأسیساتی مکانیک آب ، فاضلاب ۱۰۲
کارهای اجرای برق ۱۰۲
فصل سوم : نمودارها و شبکه ها
جدول فعالیت ها ۱۰۳
WBS ۱۰۳
نمودار پیشرفت ، ۱۰۴
نمودار گانت ۱۰۹

 

نوشته پروژه ساختمانی ۱۰۲ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.