دانلود پروژه انواع تفکیک گرها در واحدهای بهره برداری کارخانجات ۸۸ ص

Word2007

چکیده

سیالات تولید شده از سر چاه مخلوط پیچیده ای از ترکیبات هیدروژن و کربن می باشد، که چگالی های مختلفی دارند، همچنین فشار بخارهای متفاوت و سایر ویژگی های فیزیکی متفاوت. وقتی جریان سیال از مخزن با دمای بالا و با فشار بالا جریان می یابد با افت فشار و دما روبرو می شود گازها از مایع ها جدا می شوند و سیال جریانی دچار تغییراتی می شود. سرعت گاز سبب می شود تا مقداری از قطرات مایع را با خود حمل کند و همچنین مایع حباب هایی از گاز را با خود حمل می کند. جدایش فیزیکی این فازها از یکدیگر یکی از کارهای اساسی در تولید، پردازش و فرآوری نفت و گاز می باشد. در طراحی دستگاه های تفکیک گر نفت و گاز، ما به صورت مکانیکی مایع و گاز را از جریان هیدروکربن در فشار و دمای خاص جدا می کنیم. طراحی مناسب دستگاه های تفکیک گر خیلی مهم است زیرا محفظه ی مربوط به جدایش به صورت معمول، اولین محفظه ی پردازش در هر تاسیلاتی می باشد و طراحی غلط آن می تواند سبب ایجاد محدودیت ها و کاهش ظرفیت کل تأسیسات گردد. تفکیک گرها به صورت دوفازی که گاز را از جریان کلی مایع جدا می کنند و (سه فازی) که مایع جدا شده را نیز به نفت و آب جدا می کنند تقسیم بندی می شوند. تفکیک گرها گاهی از مواقع که نسبت حجم گاز تولیدی به دبی مایع تولیدی خیلی زیاد باشد.

Gas scrubber نامیده می شود. بعضی از اپراتورها اصطلاح Trap را برای مشخص کردن تفکیک گرها، به کار می برند. به هر حال و در هر مورد از موارد فوق همه ی آن ها دارای یک شکل ظاهری هستند و اندازه ی آن ها مطابق یک برنامه ی خاص مشخص می شود.

فاکتورهایی که جدایش را تحت تأثیر قرار می دهد:

ü    دبی جریانی مایع و گاز

ü    فشار و دمای طراحی و عملیاتی

ü    تمایل به ضربه زدن و ایجاد حرکت موج دار در جریان

ü    ویژگی های فیزیکی سیال مانند چگالی و تراکم پذیری

ü    درجه ی جدایش طراحی شده مانند (دور کردن ۱۰۰% ذرات بزرگتر از ۱۰ میکرون)

ü    حضور ناخالصی ها

ü    خاصیت foaming نفت خام

ü    خواص خورندگی مایعات و گاز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول

تفکیک گرهای دوفازی

تفکیک گرهای افقی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

تفکیک گرهای عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تفکیک گرهای کروی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

شکل های دیگر تفکیک گرها …………………………………………………………………………………………………………… ۸

Scrubbers ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

نحوه انتخاب تفکیک گرهای افقی و عمودی ………………………………………………………………………………….. ۱۲

تجهیزات داخلی تفکیک گرها ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

شکننده امواج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

استخراج کننده ی قطرات ریز …………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

مشکلات عملیاتی ممکن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مایع حمل شونده توسط گاز و گاز حمل شونده توسط مایع ………………………………………………………… ۲۳

اندازه ی ذره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

فصل دوم

نحوه محاسبات تفکیک گرهای دوفازی عمودی و افقی

تعیین اندازه ی تفکیک گر………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

فرآیند طراحی تفکیک گرهای افقی ………………………………………………………………………………………………… ۳۸

تفکیک گرهای عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

 

 

فصل سوم

تفکیک گرهای سه فازی

جدایش نفت و آب……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

توصیف تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تفکیک گرهای عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

مقایسه ی تفکیک گرهای عمودی و افقی ………………………………………………………………………………………. ۶۲

ته نشینی نفت/ آب…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

فصل چهارم

نحوه محاسبات تفکیک گرهای سه فازی

طراحی تفکیک گر و تعیین اندازه ی آن ………………………………………………………………………………………… ۶۹

معادلات ته نشینی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

روش طراحی تفکیک گر سه فازی افقی …………………………………………………………………………………………. ۷۶

تفکیک گرهای عمودی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

روش طراحی و تعیین اندازه ی تفکیک گر سه فازی عمودی ……………………………………………………… ۸۰

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته دانلود پروژه انواع تفکیک گرها در واحدهای بهره برداری کارخانجات ۸۸ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *