پروژه کربن فعال و بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی در حضور کربن فعال ۶۵ ص

Word2007

مقدمه

کربن فعال به‌عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می‌باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می ‌شود و تحت عملیات فعال ‌سازی قرارمی‌ گیرد. با توجه به نوع مواد خام مصرفی، کربن‌های فعال دارای اندازه منافذ و شکل‌های متفاوت هستند و از طرفی با توجه به توزیع اندازه منافذ، دارای کاربردهای گسترده و ویژه‌ای می‌باشند. در این پروژه در طی چهار فصل به بررسی مختصری از خصوصیات فیزیکی این ماده جاذب ، مراحل تولید آن و روشهای احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری آزمایشات متعدد و معروف در این باب از منابع معتبر و اراٸه نتایج حاصل از این آزمایشات، تحلیل نتایج و بسط آنها در ابعاد صنعتی صورت گرفته است.

فصل اول به معرفی کربن فعال شده و ساختار فیزیکی آن،  بیان مبانی ابتدایی و نیز مختصری از موارد کاربرد آن در ابعاد صنعتی و غیره پرداخته شده است، و با مطالعه این بخش به ذهنیتی جامع در باره این ماده جاذب و مواد دیگر مشابه دست خواهیم یافت.

فصل دوم اختصاص به بررسی کاربرد کربن فعال شده در صنعت دارد و با گردآوری و آنالیز چند کاربرد وسیع و متداول مورد استفاده کنونی آن در صنعت به مقایسه و تحلیل نتایج به عمل آمده پرداخته شده و مواردی چون مزایا، معایب و نیز مقایسه آنها با موارد مشابه توسط مواد مختلف دیگر ذکر گردیده است.

فصل سوم، روشهای احیای کربن فعال شده را مورد بررسی قرار می دهد و با ذکر چند ماده متداول در این فصل به مقایسه آنها از لحاظ اقتصادی، کاربردی و دیگر منافع و مضرات آنها می پردازد و با اراٸه چند آزمایش متداول سعی بر آن شده که فعل و انفعالات آنها در صنعت، در ابعاد آزمایشگاهی شبیه سازی شود.

فصل چهارم با اراٸه چند نمونه خاص به آنالیز تٸوری و علمی سینتیک واکنشهای شیمیایی در حضور کربن فعال شده می پردازد و با بررسی مدل های شناخته شده ریاضی، نتایج حاصل و میزان خطا های آزمایشگاهی را توسط این مد لها تحت پوشش قرار می دهد.

مدلها، نتایج آزمایشگاهی، جداول و نمودارهای بکار رفته در این پروژه، همگی بر گرفته از منابع معتبر علمی می باشند و در بخش منابع و مراجع[۱]، نام منابع به همراه مولف[۲] و سایرمشخصه ها قید گردیده است.


[۱]   Refrences

[۲]   Authors

 

                                             عنوان نامه

 

فصل اول        تعریف کربن فعال و مبانی ابتدایی ………………………………………………         ۱

 • ·        موارد کاربرد  ………………………………………………………………………………….        ۳

 

 • مراحل تولید    ………………………………………………………………………………….        ۴
 • ساختار منافذ کربن  …………………………………………………………………………….        ۷
 • جذب بوسیله کربن فعال شده  ………………………………………………………………….        ۷
 • کربن‌های فعال پیشرفته  ……………………………………………………………………….        ۷
 • ویژگی های جذبی و فیزیکی  …………………………………………………………………        ۸
 • کربن فعال شده چگونه کار می کند؟  …………………………………………….       ۹

 

فصل دوم       کاربرد کربن فعال شده در صنعت ……………………………………………….        ۱۱

 • تصفیه آبهای آلوده توسط کربن فعال گرانوله GAC   ………………………………………        ۱۲

                 I.     حذف ایمیداکلوپراید (حشره کش) از آبهای آلوده توسط کربن فعال …………………        ۱۲

              II.     جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط کربن فعال ساخته شده از ضایعات کشاورزی          ۱۶

 

فصل سوم       روشهای احیای کربن فعال  …………………………………………………….        ۲۵

 

 • تاثیر ترکیب احیاگرهای شیمیایی بر سرعت احیای کربن فعال …………………………….        ۲۶
 • احیای کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی ……………………        ۳۶

 

فصل چهارم      بررسی سینتیک واکنشهای شیمیایی در حضور کربن فعال ………………..        ۴۳

 • بررسی سینتیک واکنش اکسیداسیون سولفید هیدروژن در مجاورت کربن فعال …………..        ۴۴
 • جذب سینتیکی ترکیبات آلی فرار در بستر کربن فعال ………………………………………        ۵۳

 

فهرست منابع و مراجع  ………………………………………………………………………….       ۶۵

نوشته پروژه کربن فعال و بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی در حضور کربن فعال ۶۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *