پروژه کامل و آماده احیاء نفت کاتالیست ۱۰۵ ص

Word2007777

فهرست مطا لب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول

مفاهیم کاتالیست

مقدمه…………………………………………………………………     

تاریخچه کاتالیست…………………………………………………………………            

سرعت واکنش……………………………………………………………………          

فاکتور مؤثر…………………………………………………………………………                     

واکنش کاتالیستی همگن و نا همگن…………………………………..       

حامل ها ………………………………

پیش برنده ها ……………………………………………………………………

سموم کاتالیست ……………………………………………………………………

کثیف شدن کاتالیست …………………………………………………………           

سینرتینگ ……………………………………………………………………………                        

ممانعت کننده ها …………………………………………………………………

فعالیت…………………………………………………………………………………                  

انتخاب کنندگی ……………………………………………………………………

پایداری …………………………………………………………………………………

فصل دوم

 کراکینگ کاتالیستی

مقدمه …………………………………………………………………

واکنشهای  کراکینگ کاتالیستی…………………………..……………………

احیاء مجدد کاتالیست …………………………….……………………………

کاتالیست های کراکینگ…………………………………………………………

ارزیابی کاتالیست ………………………………………….……………………

مسمومیتها ………………………………………………………………………

فصل سوم

تبدیل کاتالیستی

مقدمه ………………………………………………………………

واکنشهای ریفرمینگ……………………………………………………………

فعالیت………………………………….…………………………………………

انتخاب کنندگی……………………………….…………………………………

پایداری …………………………..………………………………………………

توسعه کاتالیست…………………………….…………………………………

تهیه کاتالیست ………………………

توسعه تبدیل کاتالیستی  …………………………..…………………………

کاتالیستهای چند منظوره ……………………………………………………..

ترکیب کاتالیست ………………………………………………………………

آلومین ها………………………………………………………………………

کاتالیستهای تجارتی……………………………………………………………

پراکندگی کاتالیستها………………………………………………………

دانسیته کاتالیست……………………………………………………………

مساحت سطح………………………………………………………………

ابعاد کاتالیست …………………………………………………………………

سموم کاتالیست ………………………………………………………………

احیاء مجددکاتالیست ………………………………………………………

 

فصل چهارم

 هیدرو کراکینگ کاتالیستی

مقدمه ……………………………………………………………………………

کاتالیست ها……………………………………………………………………

نقش فلزات کاتالتیستی در هیدرو کراکینگ …………………………

کاتالیستهای اکسید اسیدی پلاتین برای هیدرو کراکینگ………

فعالیت هیدرو ژناسیون پلاتین ……………………………………………

فعالیت اسیدی………………………………………………………………

احیاءمجدد کاتالیست……………………………………………………

 

فصل پنجم

تصفیه هیدروژنی نفتا

مقدمه: (آماده سازی خوراک )……………………………………………………

شرایط عملیاتی ……………………………………………………………………………

کاتالیستهای تصفیه هیدروژنی…………………………………………………………

مواد پایه کاتالیست…………………………………………………………………………

احیا مجدد کاتالیست………………………………………………………………………

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………

فصل ششم

حمل و نقل کاتالیست و پر کردن راکتور

مقدمه:

حمل و نقل بشکه های کاتالیست ……………………………………………………

الک کردن کاتالیست ………………………………………………………………………

 

ریختن کاتالیست در راکتور……………………………………………………

پرکردن راکتور گشاد …………………………………………………………

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………

 

مقدمه :

کاتالیست یک قاعده خیلی اساسی در تولید و انتقال سوختها و مواد شیمیایی می باشد . کاتالیست ها در خدمت نوع بشریت بوده اند ، حتی قبل از اینکه به عنوان یک پدیده خاص درسال ۱۸۳۵ توسط برزولیوس تشخیص داده شود . همانطور که میدانیم مبحث کاتالیست یک موضوع مهم می باشد که علاقه خیلی از دانشمندان و مهندسین به آن جذب شده است کاتالیستها عملاً در صنعت تصفیه نفت بکار می رود . تقریباً همه مواد نفتی در فرایندها ، توسط واکنشهای کاتالیستی تهیه می شوند . به عنوان مثال فرایندهای کراکینگ کاتالیستی  ، الکیلاسیون ، ایزومراسیون ، هیدرو کراکینگ ، تبدیل کاتالیستی  ، پلیمرزاسیون ، هیدروژناسیون و تصفیه هیدروژنی و در ساختن بنزین ، سوختهای جت و نفتهای کوره استفاده می شود .

کاتالیتها برای اولین بار در سال ۱۹۰۹ ، هنگامیکه استوالد به خاطر کارش جایزه نوبل را گرفت ،‌ به رسمیت شناخته شد، سه سال بعد آن افتخار به سباتیر بخشیده شد .

در بررسی بحران اخیر انرژی ودر دهه تحریم نفت عرب در سال ۱۹۷۳ و متعاقب آن فعالیتهای اُپک ، اهمیت کاتالیستها آشکار می شود و به سرعت شناخته می گردد ، یعنی کاتالیست تکیه گاهی برای مقدار زیادی انرژی تلقی می شود . این موادبوسیله ایالات متحده وملل صنعتی دیگر تولیدمی شوند .

این بخش شامل خلاصه ای از تاریخ کاتالیست و مختصری نیز در مورد تئوریهای اساسی می باشد .

همچنین اطلاعاتی نیز در باره جذب و انواع آن ، سنتیک و مفاهیم نقاط فعال، یونهای فلزی ، مشخصات  مهم کاتالیست از قبیل فعالیت ، انتخاب کنندگی ، پایداری و مسمومیت و شرحی در مورد اندازه گیری جذب سطحی شیمیایی بر روی سطوح کاتالیست ارائه شده است.

به طور کلی این بخش یک دید کلی نسبت به موضوع کاتالیست خواهد داد .

 

تاریخچه کاتالیست :

کاتالیست به عنوان یک پدیده اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است . ظاهراً اولین کاتالیست ، برای واکنشهای آنزیمی در شکل تهیه و ساخت شراب و سرکه گمارده شد . همچنین درتهیه صابون که یک عمل بسیارقدیمی است ، مورد توجه قرار گرفته است . این واکنشها به تبدیل کاتالیستی شکر به اتیل الکل ، اتیل الکل به اسید استیک و چربی به یک نمک و… و گلیسرول منجر گردید .

در طی اواخر قرن هجدهم دانش شیمی سریعاً گسترش می یافت و طبیعی بود که اثر مواد خارجی بر روی واکنشهایی شیمیایی مطالعه شود . بین سالهای ۱۸۳۵-۱۷۸۰ آزمایشات متعدد و با ارزشی ، اثرات مواد خارجی بر روی واکنشهای شیمیایی شرح دادند . این آزمایشات واکنشهای اسیدها را در محلول و واکنشهای فاز گازی و واکنشهای فاز مایع بوسیله جامدات را مورد بحث قرار می دادند .

اهداف کار کاتالیستها بوسیله فوزینیری ، که اولین کسی بود که رابطه بین جذب سطحی و افزایش سرعت واکنشها بوسیله جامدات را مورد توجه قرار داد ، پیشرفت نمود . از جمله افراد دیگر فارادی دریافته بود که جذب سطحی اولیه یک قاعده مهم در صورت گرفتن یک واکنش در حضور یک جامد می باشد و همچنین کلیمنت و دیفورمس اظهار داشتند که اکسید نیتروژن یک نقش اساسی در اکسیداسیون دی اکسید گوگرد بوسیله تشکیل یک ترکیب پیچیده بازی می کنند .

 

نوشته پروژه کامل و آماده احیاء نفت کاتالیست ۱۰۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *