طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع

نوشته طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

طرح توجیهی تولید کاغذ سمباده
خلاصه ی طرح توجیهی :
ظرفیت : ۱۰۵ تن در سال
اشتغال زایی : ۲۲ نفر
سرمایه گذاری ثابت : ۵۷۲۳ میلیون ریال
تهیه شده در سال : شهریور ماه ۱۳۸۶
تعداد صفحات : ۵۵ صفحه
فهرست مواردی که در طرح ارائه شده
۱٫ معرفی کاغذ سمباده
۱٫۱٫ نام و کد کاغذ سمباده ( آیسیک ۳ )
۱٫۲٫ شماره تعرفه گمرکی
۱٫۳٫ شرایط واردات کاغذ سمباده
۱٫۴٫ بررسی و ارائه استاندارد موجود در کاغذ سمباده ( ملی یا بین المللی )
۱٫۵٫ بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی کاغذ سمباده
۱٫۶٫ توضیح موارد مصرف و کاربرد کاغذ سمباده
۱٫۷٫ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر کاغذ سمباده
۱٫۸٫ اهمیت استراتژیکی کاغذ سمباده در دنیای امروز
۱٫۹٫ کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی کاغذ سمباده
۱٫۱۰٫شرایط صادرات کاغذ سمباده
۱٫ وضعیت عرضه و تقاضا
۲٫۱٫ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون
۲٫۲٫ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا
۲٫۳٫ بررسی روند واردات محصول از اغاز برنامه ی سوم تا نیمه ی اول سال ۱۳۸۵
۲٫۴٫ بررسی روند مصرف از اغاز برنامه ی توسعه ی سوم تاکنون
۲٫۵٫ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه ی سوم تا نیمه ی اول سال ۱۳۸۵
۲٫۶٫ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم
۱٫ مطالعات فنی و تکنولوژیکی
۳٫۱٫ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی محصول در کشور
۳٫۲٫ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید کاغذ سمباده
۳٫۳٫ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
۳٫۴٫ میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
۳٫۵٫ پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید کاغذ سمباده
۳٫۶٫ وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
۳٫۷٫ بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
۳٫۸٫ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
۳٫۹٫ تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

نوشته طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید نخ ابریشم

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
*******************************************************
خلاصه طرح:
نام محصول نخ ابریشم
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰ تن
اشتغال زایی ۴۵
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۵۰۰۰
۱ تهیه فرش های ابریشمی
-۲ تهیه پارچه های ابریشمی
با کمک نخ ابریشم، پارچه های ابریشمی بافته می شود که به عنوان یکی از بهترین و نرمترینپارچه های دنیا محسوب م یگردد. بدلیل خاصیت براقی نخ ابریشم، پارچه های بافته شده از ابریشم همانند منشورهایی هاستند که اگر از جهات مختلف به آن ها نگاه کنید رنگهای متفاوتی از آن می بینید.
-۳ تهیه نخ بخیه
نخی ارزان بوده که براحتی در دست جراح مهار می شود . دارای امنیت گره ضعیف بوده که اگر با سیلی*** پوشش یابد ضعیف تر می شود . واکنش بافتی بیشتر از دیگر نخ های غیرقابل جذب ایجاد می کند . در صورتی که به داخل لومن دستگاه گوارش نفوذ یابد ایجاد زخم می کند . در صورت ورود به لومن مثانه یا کیسه صفرا به عنوان هسته سنگ ساز عمل می کند . بنابراین نباید در بخیه نمودن آستر (پوشش داخلی) ارگان های توخالی استفاده شود .از نخ ابریشم در بافت های عفونی و یا آلوده به باکتری نباید استفاده نمود ، زیرا خون و سرم در فواصل رشته های نخ تجمع یافته محیط مناسب برای رشد و تکثیر باکتری ها مهیا می شود
در بسیاری از مصارف عمومی مثل تولید منسوجات می توان از سایر نخ های طبیعی و مصنوعی استفاده نمود . یکی از الیاف مصنوعی که دارای خصوصیاتی ظاهری بسار نزدیک باالیف ابریشم است ویسکوز ریون است که در تجارت اصطلاحا به آن ابریشم مصنوعی می گویند .

نوشته طرح توجیهی تولید نخ ابریشم اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید لامپ های LED با طول عمر بالا

برخی عناوین زیر فصل‌های طرح توجیهی کامل فنی و اقتصادی و مطالعات بازار و همچنین امکان سنجی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید چراغ LED یا دیود نورانی و همچنین لامپ کم مصرف به شرح زیر می‌باشد :
• معرفی محصول
• نام و کد آیسیک محصول
• شماره تعرفه گمرکی
• شرایط واردات و صادرات
• بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
• بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلیو جهانی محصول
• توضیح موارد مصرف و کاربرد
• کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
• وضعیت عرضه و تقاضا
• بررسی ظرفیت بهره‌برداری از طرح‌های فعال کشور
• بررسی ظرفیت اسمی تولید LED با کیفیت و طول عمر بالا
• ظرفیت عملی در واحدهای تولیدی فعال
• نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
• بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا
• بررسی روند واردات محصول و همچنین روند مصرف و صادرات محصول
• بررسی قابلیت صادرات محصولبرآورد تقاضای کل
• پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا
• بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
• فرایند تولید و شرح کامل آن
• مقایسه روش تولید معمول و رایج در کشورمان با دیگر کشورهای جهان
• تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم در فرآیند تولید محصول
• بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
• زمین
• محوطه سازی
• ساختمانهای تولیدی و اداری
• حداقل ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
• برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
• میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و معرفی محل تأمین آن
• براورد میزان مصرف مواد اولیه و هزینه های آن
• پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید در کلیه استان های کشور
• بازارهای فروش محصول
• بازار تأمین مواد اولیه
• حمایت های خاص دولتی از طرح تولید LED و لامپ کم مصرف
• وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
• بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح اعم از آب، برق، و..
• نتایج حاصل از اجرای طرح

نوشته طرح توجیهی تولید لامپ های LED با طول عمر بالا اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید ساچمه فولادی

موضوع طرح : تولید ساچمه فولادی

ظرفیت اسمی: ۹۰۰ تن در سال

تعداد شاغلین : ۲۰ نفر

ساچمه فولادی یا شات بلاست در ارتقا و افزایش کیفی صنایع مختلف تولیدی از جمله ریخته گری قطعات ، ماشین سازی، آهنگری، خودروسازی، و دیگر صنایع فلزی کاربرد دارد.

نوشته طرح توجیهی تولید ساچمه فولادی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید گلیسیرین

موارد کاربرد طرح : آرایشی ، بهداشتی ، دارویی و ..
– اشتغال زایی : ۷۰ نفر
متداولترین ترکیب سه کربنی که دارای حداکثر گروه OH یعنی ۳ عدد است، گلیسرین نام دارد که ساختار آن به صورت CH2OH-CHOH-CH2OH می باشد.
وقتی از سازندگان صابون در مورد مرغوبیت محصولاتشان سوال شود، معمولا به استفاده از گلیسیرین در ترکیب صابونشان اشاره می‌کنند. گلیسیرین یک مایع با قدرت بالای جذب رطوبت است. یعنی با استفاده از صابونهای گلیسیرینه پوست دست شما خشک نمی‌شود. از گلیسیرین بطور گسترده در تهیه انواع کرمها ، لوسیونها و وسایل بهداشتی و آرایشی استفاده می‌شود.
صابونهای گلیسیرینی معمولا شفاف هستند. ترکیبات نرم کننده گلیسیرین‌دار معمولا با جذب رطوبت هوا باعث نرمی پوست می‌شوند.
تاریخچه
گلیسیرین اولین بار در سال ۱۷۷۹ توسط “Scheel” در فرآیند صابون ‌سازی با روغن زیتون کشف شد و بعد از انجام آزمایشهای مختلف با چربی‌های گوناگون مشخص شد که گلیسیرین محصول جانبی واکنش صابونی شدن است. روش بدست آوردن گلیسیرین از صابون ، فرایند پیچیده‌ای است که بطرق مختلف انجام می‌شود.
خواص گلیسیرین
گلیسیرین مایعی زلال ، بی‌ رنگ ، بدون بو ، شیرین و اندکی گرم است. در معرض هوا به آرامی رطوبت جذب می‌کند و گرانروی بالایی دارد. گلیسیرین به هر نسبتی در آب و اتانول حل می‌شود. اما در حلالهای آلی مانند کلروفرم ، اتر ، بنزن و… حل نمی‌شود. بیشتر ترکیباتی که در آب یا الکل حل نمی‌شوند، در گلیسیرین محلول هستند.
گلیسیرین یک الکل سه عاملی با فرمول C3H5(OH)3 است. وزن مولکولی آن ۷۹٫۹۱ گرم بوده و در دمای ۱۶۵ درجه سانتی‌گراد می‌جوشد. گلیسیرین انواع اسیدهای میوه ، نمکهایی مثل سولفات پتاسیم ، نیترات پتاسیم ، سولفات نقره و… را در خود حل می‌کند. گلیسیرین ، شکر و صمغ را نمی‌تواند حل کند. اما به راحتی با شیره و یا لعاب مخلوط می‌شود و می‌تواند بوی انواع بخارات روغنی را جذب کند.
منبع طبیعی گلیسیرین
منبع اصلی گلیسیرین بافت چربی جانوران و گیاهان (روغن زیتون) است. منبع عمده تهیه گلیسیرین ، تولید آن از واکنش صابونی شدن است. در فرآیند صابونی شدن ، چربی با قلیا وارد واکنش شده و صابون و گلیسیرین را تولید می‌کند و بعد از جداسازی و تقطیر ، گلیسیرین بدست می‌آید. گلیسیرین در چربی‌ها به صورت ترکیب با اسید پالمتیک (اسید موجود در خرما) ، اسیداستئاریک ، اسید اولئیک است.
گلیسیرین همچنین در زرده تخم‌ مرغ هم وجود دارد. در مغز انسان ، گلیسیرین به صورت اسید منو گلیسیریک وجود دارد.
استخراج گلیسیرین از منابع آن
شکافتن چربی‌ها به اجزا سازنده‌اش در آب با سه روش انجام می‌گیرد:
افزودن باز (قلیا)
این روش ساده‌ترین و قدیمی‌ترین شیوه تولید صابون است. بعد از واکنش صابونی شدن ، گلیسیرین به صورت محلول با آب در لایه زیرین صابون قرار می‌گیرد.
افزودن آب آهک
واکنش آب آهک با چربی ، در فشار ۱۰atm و در دمای ۱۲۷ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گیرد و گلیسیرین به صورت مخلوطی از اسیدهای چرب بدست می‌آید که بعدا جداسازی می‌شود.
صابونی شدن آبدار (استفاده از بخار داغ)
در این فرآیند ، چربی‌ها را تحت اثر بخار داغ قرار می‌دهند. دمای بخار داغ نباید بیش از ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد. بعد از جداسازی صابون و گلیسیرین ، گلیسیرین خام را چند بار تقطیر می‌کنند تا گلیسیرین خالص بدست آید. این روش در سال ۱۸۸۵ ابداع شد.
کاربرد
از گلیسیرین در صنایع مختلف استفاده‌های فراوانی می‌شود. در صابون‌سازی ، برای تولید صابونهای شفاف در صنایع بهداشتی و آرایشی و از گلیسیرین خالص در داروسازی استفاده می‌شود. در ساخت مواد منفجره مثل نیترو گلیسیرین ، برای روغن‌کاری ابزارها و تاسیسات فلزی و نیز برای جلوگیری از یخ بستن جکهای هیدرولیکی از گلیسیرین استفاده می‌شود.

نوشته طرح توجیهی تولید گلیسیرین اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع

نوشته طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
……………………………………………………………………….
خلاصه طرح :
نام محصول شکلات مرکب با پایه فندق
ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح ١٢٠٠ تن در سال
موارد کاربرد محصول شکلات مرکب با پایه فندق به عنوان ماده غذایی انرژی زا و مصرفی می باشد که بیشتر بعنوان تنقلات استفاده می شود.
اشتغال زایی ( نفر ) ٢٠ نفر
۵٠٠٠ متر مربع زمین مورد نیاز
نام محصول شکلات مرکب با پایه فندق می باشد که شکلات یکی از شیرینی های پر طرفدار در بین مردم جهان می باشد ضمنا این محصول به صورت یک ماده غذائی به صورت مستقل نیز مورد استفاده قرار میگیرد.این محصول از ویژگی های جالبی برخوردار است ، چرا که در دمای اتاق به حالـــت جامد می باشد اما به محض قرار گرفتن در دهان ذوب م یگردد، دلیل این خاصیت وجود نوعی چربی در ترکیب شکلات است که کره کاکائو نامیده می شود.
اصولاً در تهیه و تولید شکلات می توان تغییراتی در مواد مصرفی تولید کننده آن به نسبت درصد مقدار آن ماده در تشکیل شکلات ایجاد کرد که این خود در کیفیت محصول نهایی اثر م یگذارد. برای مثال می توان به تغییر میزان کره کاکائو در تولید شکلات عملیات انجام داد. اما کم کردن این ماده به اندازه غیر مجاز و جایگزین کردن روغن های دیگر از کیفیت شکلات می کاهد به طوری که شکلات در دهان بسیار سفت و شکننده می شود .

نوشته طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.